Στην πώληση της θυγατρικής της, K-Wind Κιθαιρώνας προχώρησε η Intracom Holdings.
Η πώληση αφορά την πώληση και μεταβίβαση της, κατά ποσοστό 100% της θυγατρικής που δραστηριοποιείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Όσον αφορά το τίμημα, ανέρχεται στα 18,37 εκατ. ευρώ ενώ αγοραστές είναι η Mount Kitheronas και 35Moront Corp.

Στην ανακοίνωσή της η Intracom υπογραμμίζει ότι «H Intracom Holdings ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η πώληση και μεταβίβαση της, κατά ποσοστό 100%, θυγατρικής εταιρείας «K-WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Σημειώνεται ότι στις αρχές του έτους η Intracom Holdings είχε υπογράψει δεσμευτική συμφωνία με την Cubico Sustainable Investments Limited για την πώληση της θυγατρικής.

Η K-WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ μεταβιβάστηκε στις υποδειχθείσες για το σκοπό αυτό από την Cubico Sustainable Investments εταιρίες Mount Kitheronas και 35Moront Corp, σύμφωνα με τις προβλέψεις της από 08.01.2020 δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών.

Το βασικό τίμημα της συναλλαγής, όπως έχει διαμορφωθεί με βάση τα προβλεπόμενα στην δεσμευτική συμφωνία, ανέρχεται στο ποσό των 18.373.606 ευρώ, εκ του οποίου ποσό 15.508.199 ευρώ καταβλήθηκε κατά την ολοκλήρωσή της και ποσό 2.865.407 ευρώ θα καταβληθεί εντός τριετίας από την επέλευσή της. 

Το βασικό τίμημα ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω μετά την ενδεχόμενη ικανοποίηση σχετικών συμβατικών όρων. Επίσης, προβλέπεται πρόσθετο (επιπλέον) τίμημα ποσού 1.000.000 ευρώ καταβλητέο σε περίπτωση ολοκλήρωσης της επέκτασης ισχύος κατά 12 MW του υφιστάμενου αιολικού πάρκου».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here