Σύμβαση με την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε 17 Ιερές Μονές υπέγραψε η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 αυτόνομων Φωτοβολταϊκών Σταθμών συνολικής ισχύος 2,64MW και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας συνολικής χωρητικότητας περίπου 5 MWh τα οποία θα τοποθετηθούν πλησίον των κτιριακών εγκαταστάσεων 17 Ιερών Μονών και 4 εξαρτημάτων 3 εξ αυτών.

  • «Κύριος στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την κάλυψη σημαντικού μέρους της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της Ιεράς Κοινότητας. Οι Ιερές Μονές αναβαθμίζονται και γίνονται πλέον «υβριδικές»

Mέσα από νέες τεχνολογίες φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης υψηλής απόδοσης, διασφαλίζεται τόσο η ενεργειακή επάρκεια και συνεπακόλουθα η μείωση του κόστους, όσο και η προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, η ολοκληρωμένη παρέμβαση στα υφιστάμενα ενεργειακά συστήματα του Αγίου Όρους έχει ως στόχο:

  • τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος με τη μείωση των εκπομπών CO2 από την καύση πετρελαίου
  • τη μείωση της ηχορύπανσης από τη λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών,
  • τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας με την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και την απεξάρτηση από τη χρήση υγρών καυσίμων,
  • τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών της Ιεράς Μονής με τη χρήση νέων τεχνολογιών
  • την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας με την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας και εξοπλισμού υψηλής απόδοσης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here