Άνοδο 4,7% κατέγραψε στην συνολική παραγωγή ασφαλίστρων η Generali Hellas η οποία είδε για το 2019 το δείκτη φερεγγυότητας SCR να διαμορφώνεται στο 156,9% και τον MCR στο 364,1%. Αναλυτικά:

Δραστηριότητα και Επιδόσεις

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το έτος 2019 ανήλθε στα €217,8 εκατ., εκ των οποίων € 103,8 εκατ. αφορούσαν τις ασφαλίσεις ζωής και € 113,9 εκατ. τις ασφαλίσεις ζημιών, σημειώνοντας συνολική αύξηση 4,7% σε σύγκριση με το 2018.

Η αύξηση επήλθε από τον κλάδο Ζωής o οποίος συνεχίζει να μεγενθύνεται σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 11,7%, ενώ ο κλάδος Ζημιών παρέμεινε σχεδόν σταθερός με μικρή μείωση κατά 0,9% σε σχέση με το 2018. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε € 7,8 εκατ. για το 2019 έναντι € 1,8 εκατ. το 2018.

Τα αποτελέσματα από την επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρείας ανήλθαν σε € 22,4 εκατ. έναντι € 6,7 εκατ. το προηγούμενο έτος ενώ τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 36,2%, ανερχόμενα στα € 94,0 εκατ

Διαχείριση Κεφαλαίων

Για το έτος 2019, η Generali Hellas Α.A.Ε κάλυψε επαρκώς το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της που απορρέουν από το σύστημα της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Ο δείκτης φερεγγυότητας SCR (SCR ratio) διαμορφώθηκε σε 156,9% με τη χρήση της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου (volatility adjustment). Αντίστοιχα ο δείκτης φερεγγυότητας MCR (MCR ratio) διαμορφώθηκε σε 364,1%.

Δείτε αναλυτικά: ΕΚΘΕΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2019

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here