γράφει ο Γιάννης Λεοντάρης

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημοσιοποίησε τη θέση της σχετικά με τον νέο νόμο διακυβέρνησης ψηφιακών δεδομένων της ΕΕ (DGA), με στόχο την αύξηση της εμπιστοσύνης στην κοινή χρήση δεδομένων, τη δημιουργία νέων κανόνων της ΕΕ για την ουδετερότητα των αγορών ψηφιακών δεδομένων και τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης ορισμένων δεδομένων που κατέχει ο Δημόσιος τομέας κάθε χώρας – μέλους όπως, για παράδειγμα, ορισμένα δεδομένα για την υγεία, τη γεωργία ή το περιβάλλον, τα οποία στο παρελθόν δεν ήταν διαθέσιμα βάσει της Οδηγίας για τα ανοικτά δεδομένα.

Η σχετική θέση εγκρίθηκε στην Επιτροπή με 66 ψήφους υπέρ, μηδέν κατά και 6 αποχές. Η Επιτροπή ψήφισε επίσης να δοθεί εντολή για την έναρξη συνομιλιών μεταξύ των αρμόδιων οργανισμών σε κάθε χώρα, με 66 ψήφους υπέρ και 1 αποχή.

Βήμα για την τεχνητή νοημοσύνη και τη στήριξη των ΜΜΕ και των startups

Σύμφωνα με τη θέση της Επιτροπής, η διευκόλυνση της κοινής χρήσης ψηφιακών δεδομένων αποτελεί επίσης προϋπόθεση για το ξεκλείδωμα του δυναμικού της τεχνητής νοημοσύνης και τη βοήθεια στις startups, αλλά και στις άλλες επιχειρήσεις ώστε αυτές να αναπτύξουν ένα οικοσύστημα που θα μεταχειρίζεται τα ψηφιακά δεδομένα με βάση τα πρότυπα και τις αξίες της ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής αποσαφήνισαν το πεδίο εφαρμογής της νέας νομοθεσίας, ιδίως σε ότι αφορά στις υπηρεσίες διαμεσολάβησης δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας καλύπτονται από το το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής, οι φορείς του Δημόσιου τομέα πρέπει να αποφύγουν τη σύναψη συμφωνιών που δημιουργούν αποκλειστικά δικαιώματα για την περαιτέρω χρήση ορισμένων ψηφιακών δεδομένων, και προτείνεται να περιοριστούν οι αποκλειστικές συμφωνίες σε περίοδο 12 μηνών, σε μια προσπάθεια να καταστούν διαθέσιμα περισσότερα ψηφιακά δεδομένα στις ΜΜΕ και τις startups.

Με βάση επίσης τη θέση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα ευαίσθητα δεδομένα του Δημόσιου τομέα μπορούν να διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες μόνο όταν αυτά διαφυλάσσονται από παρόμοιο επίπεδο προστασίας με εκείνο που ισχύει στην ΕΕ. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση προς μια τρίτη χώρα θα παρέχεται από την ΕΕ και θα ισχύει για συγκεκριμένη πράξη διαβίβασης ψηφιακών δεδομένων, ενώ το Ευρωκοινοβούλιο θα έχει λόγο στη λήψη αυτών των πιστοποιήσεων.

 

«Αλτρουισμός» δεδομένων

 

Επίσης, για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων στη χρήση ψηφιακών δεδομένων που διατίθενται εθελοντικά με συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης ή γενικού συμφέροντος, όπως δεδομένα από επιστημονική έρευνα, υγειονομική περίθαλψη, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ή βελτίωση της κινητικότητας, η Επιτροπή αναφέρει ότι η νομοθεσία θα πρέπει να δημιουργήσει ομάδες δεδομένων σχετικά με ένα πρόγραμμα εθελοντικής καταχώρισης «αλτρουισμού δεδομένων» από αναγνωρισμένους οργανισμούς στην ΕΕ.

 

«Ένα Σένγκεν για δεδομένα»

«Ο στόχος της έκθεσής ήταν να διευκολυνθεί η κοινή χρήση δεδομένων, και όχι να γίνει πιο δύσκολη, ειδικά για τις ΜΜΕ. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης και καινοτομίας σε μια λειτουργική οικονομία δεδομένων. Η DGA θα βοηθήσει στην έναρξη αυτής της ανάπτυξης» δήλωσε σχετικά η επικεφαλής ευρωβουλευτής για τη σύνταξη της σχετικής θέσης της Επιτροπής, Angelika Niebler.

«Στην Ευρώπη καθυστερήσαμε την επανάσταση των προσωπικών δεδομένων που τροφοδότησε την ανάπτυξη των σημερινών μεγάλων ψηφιακών εταιρειών. Μια επανάσταση στα βιομηχανικά ψηφιακά δεδομένα έρχεται τώρα, και θέλουμε να είμαστε μπροστά, με τη θέσπιση βασικών κανόνων για τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού και της πρόσβασης σε δεδομένα, και γι ‘αυτό θέτουμε την ουδετερότητα και την εμπιστοσύνη στον πυρήνα αυτής της πρότασης για μια διακυβέρνηση δεδομένων στην Ευρώπη.

  • “Το όραμα είναι ένα «Σένγκεν για δεδομένα». Τα ψηφιακά δεδομένα πρέπει να μετακινούνται εύκολα, με ασφάλεια και ελεύθερη σε ολόκληρη την ΕΕ”, συμπλήρωσε.

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here