Παρά το γεγονός ότι η πρωτόγνωρη πανδημία ξέσπασε τον Μάρτιο, η Εθνική Ασφαλιστική κατάφερε να σημειώσει άνοδο – έστω και οριακά – τόσο σε επίπεδο παραγώγής όσο και σε κερδοφορία για το σύνολο του πρώτου τριμήνου σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Συγκεκριμένα, εν μέσω του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος η παραγωγή σημείωσε αύξηση κατά 1,2% το α΄ τρίμηνο του 2020 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019, με τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε €174,4 εκ.. Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη προ φόρων, διαμορφώθηκαν σε €2,7 εκ. έναντι €2,3 εκ. το α’ τρίμηνο του 2019.

Αναφορικά με την τρέχουσα συγκυρία, η Εθνική Ασφαλιστική παρακολουθεί τις εξελίξεις σε συνεχή βάση και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις που δημιούργησε ο νέος κορωνοϊός Covid-19. Πρωταρχικό μέλημα της Εταιρίας παραμένει η πλήρης και άμεση κατά το δυνατόν κάλυψη του συνόλου των αναγκών των ασφαλισμένων της καθώς και η υγεία και ασφάλεια του ανθρωπίνου δυναμικού και των συνεργατών της.

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρία έχει θέσει σε λειτουργία επικαιροποιημένο Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan – “BCP”), το οποίο λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και  αβεβαιότητες σχετικά με την εξέλιξη του Covid-19.

Πως κινήθηκαν οι κλάδοι – θετική παραμένει η κεφαλαιακή επάρκεια παρά τις πιέσεις

-Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής, αυξήθηκαν οριακά κατά 0,9%, το α΄ τρίμηνο του 2020, ανερχόμενα σε €133,4 εκ. έναντι €132,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

-Αύξηση παραγωγής κατά 2,2% κατέγραψαν και οι Κλάδοι Γενικών Ασφαλίσεων, με τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε €41,0 εκ. έναντι €40,1 εκ. το α’ τρίμηνο του 2019, προερχόμενη κυρίως από την αύξηση των εργασιών λιανικής του Κλάδου Γενικής Αστικής Ευθύνης.

-Τα ίδια κεφάλαια επηρεάστηκαν αρνητικά από την πτώση της αξίας των χρηματοοικονομικών επενδύσεων, ως απόρροια της αβεβαιότητας και των υψηλών ρευστοποιήσεων που επέφερε, σε παγκόσμιο επίπεδο, η πανδημία του Covid-19. Κατά συνέπεια, τα ίδια κεφάλαια τη Εθνικής Ασφαλιστικής κατά την 31 Μαρτίου 2020 διαμορφώθηκαν σε €982,0 εκ., μειωμένα κατά €80,1 εκ. σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2019 (€1.062,1 εκ.). Ωστόσο, η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας παραμένει θετική, παρά τις προαναφερθείσες μεταβολές.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here