Αύξηση πωλήσεων παρουσίασε ο όμιλος Vivartia στο εννεάμηνο της χρήσης. Οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4% σε σχέση με το 9μηνο του 2017 και διαμορφώθηκαν σε €464,2 εκ. με θετική συνεισφορά όλων των κλάδων δραστηριότητας του ομίλου.

Τα ενοποιημένα EBITDA διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το 9μηνο 2017 και διαμορφώθηκαν σε €42,2 εκ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος εστίασης παρουσίασε σημαντική βελτίωση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής του κερδοφορίας (+8,5% οι πωλήσεις και +25% το EBITDA), ως απόρροια της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροδρόμια, επιβατικά πλοία και σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών).

Όπως αναφέρεται από την διοίκηση, ο όμιλος Vivartia διατηρεί την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας.

H στρατηγική του ομίλου στοχεύει στην ενίσχυση της κερδοφορίας του ομίλου Vivartia μέσα από την ανάληψη νέων προϊοντικών πρωτοβουλιών και καινοτομιών και την ενίσχυση των μεριδίων αγοράς.

Ειδικότερα, ο όμιλος Vivartia στα πλαίσια υλοποίησης του στρατηγικού του πλάνου θα συνεχίσει τις ενέργειες περαιτέρω ενδυνάμωσης της παρουσίας του τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και στις υπάρχουσες, αξιοποιώντας υπάρχοντα ή και νέα κανάλια διανομής. Η διοίκηση του ομίλου αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις είναι πολλές και σημαντικές, καθώς οι εταιρείες του λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα ρευστό περιβάλλον. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο όμιλος αξιοποιώντας τις στοχευμένες ενέργειες ενδυνάμωσης των λειτουργικών του τομέων, στοχεύει σε ανάπτυξη στο βαθμό που το γενικότερο οικονομικό κλίμα το επιτρέψει.

Βασικός στόχος εξακολουθεί να είναι η ισχυροποίηση των θυγατρικών του ομίλου, μέσω μεγέθυνσης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και βελτίωσης της κερδοφορίας τους. Επιδίωξη είναι η αύξηση των μεριδίων αγοράς στους τομείς όπου δραστηριοποιείται, η δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και η παροχή διαρκώς βελτιωμένων και ποιοτικά αναβαθμισμένων υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι εντός του Ιουνίου του 2018 ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του δανεισμού του ομίλου Vivartia με τις τράπεζες Alpha Bank Α.Ε., Eurobank Ergasias Α.Ε., Εθνική Τράπεζα Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Η συμφωνία ενσωματώνει όρους επωφελείς για τον όμιλο, δεδομένου ότι προβλέπει ουσιαστική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και επέκταση της διάρκειας των ομολογιακών δανείων του oμίλου, μέχρι τον Οκτώβριο του 2024.

Εγγραφείτε δωρεάν στο καθημερινό newsletter του banks.com.gr

Δέχομαι να αποθηκευθεί το e-mail μου στο σύστημα αποστολής newsletter.
Δεν μοιραζόμαστε ή πουλάμε σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here