Το real estate του κέντρου της Αθήνας ποτέ δεν πεθαίνει και αυτό αποδεικνύεται από τις συνεχείς προσκλήσεις που απευθύνουν ενδιαφερόμενοι για αγορά ακινήτου προσφέροντας μάλιστα ουκ ολίγα εκατομμύρια ευρώ.

  • Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που προκήρυξε δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την αγορά ενός ακινήτου στην Αθήνα για την κάλυψη εκπαιδευτικών και διοικητικών του αναγκών επιφάνειας 3.500 τ.μ περίπου προκειμένου να στεγάσει δομές του.

Το ανώτατο προσφερόμενο τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 12,5 εκατ.€, ενώ στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για κτίρια τα οποία είτε θα διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα εκ της διακήρυξης χαρακτηριστικά ώστε να μεταβιβαστούν στον αγοραστή από τον πωλητή έτοιμα με το κλειδί στο χέρι είτε δεν τις διαθέτουν ολικώς ή μερικώς με την προϋπόθεση ανάληψης εκ μέρους του πωλητή της υποχρέωσης να τα διαμορφώσει.

Ως ημερομηνία υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 20η Αυγούστου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here