Το 2020 χαρακτηρίστηκε από την πανδημία του νέου κορωνοϊού που δοκίμασε και συνεχίζει να δοκιμάζει όλες τις χώρες σε παγκόσμια κλίμακα επηρεάζοντας όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Περιορισμοί επιβλήθηκαν σε όλες τις χώρες, που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μεγάλο όγκο προκλήσεων. Ως επακόλουθο, με γρήγορους ρυθμούς στο πρώτο εξάμηνο του 2020 παρατηρήθηκαν σημάδια σημαντικής επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας σε πρωτοφανή επίπεδα.

Η ElvalHalcor, άμεσα ανταποκρινόμενη έθεσε σε προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, των προμηθευτών, των πελατών και των συνεργατών της, λαμβάνοντας μέτρα που ταυτόχρονα διασφάλισαν την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγής με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις στηρίζοντας παράλληλα ενεργά την Κοινωνία.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ElvalHalcor πορεύθηκε σταθερά παρουσιάζοντας οριακή μείωση του κύκλου εργασιών κατά 0,8% για το 2020 παρά την ύφεση που έπληξε το σύνολο της Ευρωζώνης κατά 6,8%, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται σε 2.028,6 εκ. ευρώ έναντι 2.044,6 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή χρήση.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 0,9%, με τη μεγαλύτερη πτώση να προέρχεται από τη σημαντική πτώση των όγκων προς την αυτοκινητοβιομηχανία και τις μεταφορές των προϊόντων αλουμινίου κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης, λόγω Covid 19, η οποία αντισταθμίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος από την αύξηση των πωλήσεων στις βιομηχανίες συσκευασίας τροφίμων και φαρμάκων του κλάδου αλουμινίου, τομείς που αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ανθεκτικοί απέναντι στις αντίξοες συνθήκες, αλλά και τη θετική πορεία στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων χαλκού, παρά τη μείωση της ζήτησης στην Ευρώπη.

Εν μέσω αυτών των συνθηκών, αλλά και του υψηλού ανταγωνισμού που παρατηρήθηκε λόγω της σημαντικής ύφεσης που προκάλεσε η πανδημία, τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (adjusted EBITDA) άγγιξαν τα 136 εκ. ευρώ έναντι 140 εκ. ευρώ για το 2019. H μικρή αυτή μείωση κρίνεται ως μια εξαιρετικά επιτυχής επίδοση, που δικαιολογεί απόλυτα τις στρατηγικές επιλογές της παραγωγικής ευελιξίας και της διασποράς του ρίσκου τόσο σε προϊόντα, όσο και σε αγορές.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη, επηρεασμένα και από την πτωτική πορεία των τιμών των μετάλλων, ανήλθαν σε 135,0 εκ. ευρώ έναντι 145,1 εκ. ευρώ για το 2019, καθώς το λογιστικό αποτέλεσμα μετάλλου διαμορφώθηκε σε ζημία 9,0 εκ. ευρώ, επηρεασμένο κυρίως από την πτωτική πορεία της χρηματιστηριακής τιμής του αλουμινίου, έναντι ζημίας 2,1 εκ. ευρώ για το 2019. Από την πτώση αυτή επηρεάστηκαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε 121,6 εκ. ευρώ έναντι 137,4 εκ. ευρώ για την προηγούμενη χρήση, με την αρνητική επίδραση των επιπλέον δαπανών για την αντιμετώπιση της πανδημίας ύψους 4 εκ. ευρώ να αυξάνουν τη διαφορά από την περυσινή επίδοση.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 29,5 εκ. ευρώ έναντι 41,9 εκ. ευρώ για τη χρήση 2019, με τη μείωση στην κερδοφορία πριν και μετά από φόρους να οφείλεται κυρίως στα μειωμένα αποτελέσματα μετάλλου, τη σχετικά μικρή πτώση των όγκων πωλήσεων και τα έκτακτα έξοδα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 28,5 εκ. ευρώ ή 0,0758 ευρώ ανά μετοχή έναντι 41,3 εκ. ευρώ ή 0,1101 ευρώ ανά μετοχή το 2019.

Κλάδος αλουμινίου

Για το 2020, ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε κάμψη του όγκου των πωλήσεων κατά 3,5%, ενώ οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 976 εκ. ευρώ, μειωμένες κατά 4,9%. Η μείωση οφείλεται κυρίως στους μειωμένους όγκους πωλήσεων προς τους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών που επλήγησαν από την πανδημία, αλλά και στη σημαντική υποχώρηση των πωλήσεων στις ΗΠΑ, λόγω των ανταγωνιστικών συνθηκών όπως διαμορφώθηκαν αυτές προσωρινά και υπό την απειλή επιβολής δασμών. Το a-EBITDA διαμορφώθηκε στα 86,7 εκ. ευρώ έναντι 97,3 εκ. ευρώ για το 2019 σημειώνοντας πτώση οδηγούμενη από τη μείωση των όγκων και τον υψηλό ανταγωνισμό που παρατηρήθηκε σε πολλούς τομείς.

Για επενδύσεις δαπανήθηκαν περί τα 94,9 εκ. ευρώ σε πάγιο εξοπλισμό, από τα οποία 83 εκ. ευρώ για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της μητρικής στις εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του 1ου σταδίου του επενδυτικού προγράμματος και της έναρξης του 2ου σταδίου του. Η εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας του νέου θερμού ελάστρου ολοκληρώθηκε με μικρή καθυστέρηση οφειλόμενη στους περιορισμούς μετακινήσεων, ενώ ήδη η Εταιρία έχει ξεκινήσει το επόμενο διετές στάδιο του προγράμματος, ύψους 100 εκ. ευρώ, με στόχο τη μεγαλύτερη αξιοποίηση της νέας παραγωγικής δυναμικότητας.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί, ότι την 02.03.2021 το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ υπολόγισε ένα τελικό περιθώριο ντάμπινγκ (final dumping margin) 0% για εισαγωγές από την ElvalHalcor. Μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, η έρευνα για τις εισαγωγές της ElvalHalcor περατώνεται χωρίς επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ (US International Trade Commission) δε θα προβεί σε έρευνα για τον καθορισμό της ζημίας αναφορικά με τις εισαγωγές από την Ελλάδα. Η απόφαση δικαιώνει τον Όμιλο και την Εταιρεία που παραμένουν προσηλωμένοι στις αρχές του δίκαιου εμπορίου, διευκολύνοντας μας παράλληλα να διατηρήσουμε την πετυχημένη παρουσία μας στην αγορά των ΗΠΑ.

Κλάδος χαλκού

Για το 2020, ο κλάδος χαλκού παρουσίασε αύξηση των όγκων κατά 4%, με τα προϊόντα έλασης χαλκού και κραμάτων να αυξάνονται με 4,3%, αλλά και τις λάμες χαλκού, και σε μικρότερο βαθμό τους σωλήνες, να αυξάνονται ποσοτικά. Αρνητική ήτανε μόνο η πορεία των πωλήσεων των ράβδων και σωλήνων κραμάτων χαλκού, λόγω της μεγαλύτερης εξάρτησής τους από αγορές που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία. Αντίθετα ο όγκος του κλάδου ενισχύθηκε και από την ενσωμάτωση των συρμάτων περιελίξεων που αντιπροσωπεύουν περί το 2% των όγκων πωλήσεων . Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν οι πωλήσεις να διαμορφωθούν σε 1.053 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,4% με μικρή επίδραση και από την τιμή του χαλκού που έδειξε να διατηρεί τα επίπεδά του στις διεθνείς αγορές. Το a-EBITDA άγγιξε τα 49,3 εκ. ευρώ έναντι 43 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος συνεχίζει να κερδίζει μερίδια σε καίριες αγορές, και μάλιστα σε περίοδο που αυτές παρουσίασαν σημαντική κάμψη, όπως αυτή της έλασης χαλκού και κραμάτων, καθώς και των σωλήνων χαλκού. Σημαντικοί παράγοντες της επιτυχίας αυτής είναι το γεγονός ότι ο κλάδος έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που διοχετεύονται και γεωγραφικά σε πολλές αγορές, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης, καθώς και το ότι έχει προβλέψει και αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις ευκαιρίες οι οποίες παρουσιάστηκαν.
Αναφορικά με τις επενδύσεις, δαπανήθηκαν περί τα 22 εκ. ευρώ για επενδύσεις, από τα οποία 10,0 εκ. ευρώ για το εργοστάσιο των σωλήνων χαλκού στα Οινόφυτα, ενώ το ποσό των 11,6 εκ. ευρώ επενδύθηκε κυρίως στην εγκατάσταση ενός ψυχρού ελάστρου στο εργοστάσιο έλασης χαλκού και κραμάτων στην Σόφια, Βουλγαρία.

Προοπτικές 2021

Αναφορικά με τον κλάδο Αλουμινίου, μετά και την ολοκλήρωση του επενδυτικού του πλάνου των 150 εκ. ευρώ, ξεκινάει η υλοποίηση του νέου επενδυτικού προγράμματος 100 εκ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα ψυχρό έλαστρο έξι ράουλων καθώς και μια νέα γραμμή βαφής, και έχει ως στόχο την πλήρη αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.

Αναφορικά με τον κλάδο Χαλκού, θα επικεντρωθεί στην υλοποίηση της στρατηγικής της συνεχούς αύξησης της αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας της έλασης χαλκού και κραμάτων, καθώς και στην αξιοποίηση των νέων παραγωγικών μονάδων της Μεταλλουργικής Ηπείρου για την παραγωγή δισκίων κερμάτων και της κοινοπραξίας στην Nedzink για την παραγωγή τιτανιούχου ψευδαργύρου, εμπλουτίζοντας το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του κλάδου.

Για το 2021, η ElvalHalcor παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε όποιες βραχυχρόνιες μεταβολές στις αγορές. Παράλληλα διατηρεί αμετάβλητη τη μακροχρόνια στρατηγική της περαιτέρω ανάπτυξης και επέκτασής της μέσω αύξησης των πωλήσεων της, τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε αγορές εκτός Ευρώπης, καθώς και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και των μεριδίων αγοράς της σε προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των διεθνών τάσεων που απορρέουν από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ενεργειακή αποδοτικότητα, τον εξηλεκτρισμό και την κυκλική οικονομία στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της μετάβασης της οικονομίας σε ένα μοντέλο ανάπτυξης πιο φιλικό στο περιβάλλον.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here