Το πρώτο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που αναφέρεται στην περίοδο 2021 – 2025, τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Ιωάννη Τσακίρη.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι και  εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την τελική του διαμόρφωση. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουλίου.

Το ΕΠΑ προβλέπει ποσό 10 δισ. ευρώ, από αυτά τα 7 δισ. αφορούν το 2021 και το 2022 για την ανάπτυξη της οικονομίας.

Το ΕΠΑ που αποτελεί νεοπαγή θεσμό για τα ελληνικά δεδομένα, θα χρηματοδοτείται αμιγώς από εθνικούς πόρους. Αυτό σημαίνει ότι το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που τα τελευταία χρόνια κινείται σε επίπεδα από 650 εκατ. ευρώ έως 1 δισ. ευρώ, θα αυξηθεί μεσοσταθμικά την επόμενη πενταετία στα 2 δισ. ευρώ κατ’ έτος.

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού του ΕΠΑ 2021-2025, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, προσδιορίζεται στα 10 δισ € λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής της χώρας.

Ειδικότερα, στους παράγοντες που προσδιορίζουν το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΠΑ περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί για υφιστάμενα επενδυτικά έργα, η ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και οι δεσμεύσεις της χώρας για την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here