Γράφει η «ξενοδόχος»

Το Ελληνικό γίνεται …ελληνικό με τον όμιλο Λάτση να κάνει το μεγάλο βήμα και να παίρνει στα χέρια του τη μεγάλη επένδυση που φιλοδοξεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα για την ελληνική οικονομία.

Η ανακοίνωση της μεγάλης αύξησης κεφαλαίου χθές από τη Lamda  Deveopment, θυγατρική του ομίλου Λάτση για την άντληση 650 εκατ. ευρώ, συνοδεύεται και από τη δέσμευσή να τοποθετήσει σημαντικά κεφάλαια καλύπτοντας τυχόν αδιάθετες μετοχές.

Η χθεσινή εξέλιξη έρχεται μετά τις συνομιλίες που διεξήχθησαν το προηγούμενο διάστημα μεταξύ της Lamda, και των λοιπών εταίρων του επενδυτικού σχήματος  Global Investment Group, την κινεζική Fosun και την Eagle Hills από το Αμπου Ντάμπι.

  • «Οι συνομιλίες   διεξήχθησαν σε κλίμα καλής συνεργασίας. Ο εθνικός χαρακτήρας του έργου και ο έλεγχος διαχείρισης που αυτός συνεπάγεται, σε συνδυασμό με τα απαιτητικά χρονοδιαγράμματα έναρξης υλοποίησης, δεν επέτρεψαν την επίτευξη συμφωνίας με τρόπο που να ικανοποιεί τα ανωτέρω. Κατά συνέπεια, η Lamda Development αναλαμβάνει το οραματικό έργο του Ελληνικού με ποσοστό 100%. Στρατηγικές συνεργασίες, τόσο σε μετοχικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο επιμέρους αναπτύξεων προβλέπεται να υπάρξουν στο μέλλον, στο πλαίσιο της διαχρονικής στρατηγικής της Εταιρείας και της διεθνούς εμβέλειας αυτού του εμβληματικού έργου», αναφέρει σχετικά η εταιρεία.
  • Ο όμιλος Λάτση και η Consolidated Lamda Holdings S.A. ως βασικός μέτοχος της Lamda Development S.A. παρέχει πλήρη στήριξη δηλώνοντας ότι προτίθεται να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που της αντιστοιχούν, να καλύψει τις μετοχές που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες μετά το τέλος της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης αλλά και να διατηρήσει τη συμμετοχή της στην εταιρία και πάντως τουλάχιστον για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.  Αντίστοιχα και η βασική μέτοχος Voxcove Holdings Ltd δήλωσε ήδη προς την εταιρεία ότι στηρίζει το project ‘’Ελληνικό’’ και ότι προτίθεται να συμμετάσχει στην επικείμενη αύξηση ούτως ώστε μετά την ολοκλήρωση της, και τουλάχιστον για χρονικό διάστημα έξι μηνών το ποσοστό συμμετοχής της στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία να είναι κατ’ ελάχιστον 10%

Σημειώνεται εδώ ότι το η Voxcove αποτελεί το κοινό επενδυτικό όχημα του ομίλου Olympia του Πάνου Γερμανού από κοινού με την VNK Capital της οικογένειας Κάτσου και είχαν αποκτήσει συμμετοχή στη Lamda στο τέλος του 2017, χαρακτηρίζοντας τότε την τοποθέτησή τους ως μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. 

Αναφορικά με τον προορισμό των κεφαλαίων, θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και της ρευστότητας της εταιρείας με σκοπό την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 14.11.2014 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ:

α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.»,

β) της 100% θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία «HELLINIKON GLOBAL I S.A.» (η αγοράστρια)

γ) της Εταιρείας (ως εγγυητή της ως άνω θυγατρικής της) και του Ελληνικού Δημοσίου, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενου και της από 19.7.2016 τροποποιητικής αυτής σύμβασης, οι οποίες αμφότερες κυρώθηκαν με τον Ν. 4422/2016 και την υλοποίηση της σχετικής επένδυσης.

Ειδικότερα, η εν λόγω επένδυση αφορά στην απόκτηση από την ως άνω θυγατρική της εταιρείας, του 100% των μετοχών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 915 εκατ. ευρώ και την ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά σύμφωνα με το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης που έχει εγκριθεί με το από 28.2/1.3.2018 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 35ΑΑΠ/2018).

Από τα αντληθησόμενα κεφάλαια:

  • ποσό 467 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω 100% θυγατρικής προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από αυτή για την καταβολή ως αγοράστριας των δύο πρώτων δόσεων του τιμήματος αγοραπωλησίας μετοχών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης και της ως άνω τροποποιητικής σύμβασης, ήτοι ποσό 300 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της πρώτης δόσης κατά την ημερομηνία μεταβίβασης και ποσό 167 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της δεύτερης δόσης κατά τη δεύτερη επέτειο από την ημερομηνία μεταβίβασης (υπό την προϋπόθεση ότι έως τότε θα έχουν εκδοθεί άδειες δόμησης για όλα τα κτίρια – τοπόσημα (landmark buildings), όπως αυτά προσδιορίζονται στο Σχέδιο Γενικής Διάταξης),
  • ποσό 133 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση επιμέρους αναπτύξεων στο πλαίσιο της επένδυσης εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης ,
  •  ποσό 40 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης,
  • ποσό 10 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των εξόδων έκδοσης της προτεινόμενης αύξησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here