Η ετήσια γενική συνέλευση μετόχων της Cenergy είναι προγραμματισμένη για την 26η Μαϊου και θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες. Όλα δείχνουν ότι οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν για να περιοριστούν η εξάπλωση και οι επιπτώσεις του CoViD-19 δεν θα έχουν αρθεί μέχρι τότε, ένα μήνα από σήμερα.

  • Γι΄αυτό η διοίκηση της Cenergy αποφάσισε να πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση με ….αλληλογραφία!

Το βασιλικό διάταγμα της 9ης Απριλίου 2020 στο Βέλγιο, προβλέπει με σαφήνεια ότι η συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων και άλλων προσώπων που -υπό φυσιολογικότερες συνθήκες – δικαιούνται να παρευρεθούν. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν μέσω αλληλογραφίας ή με πληρεξούσιο.

Σύμφωνα με τον βελγικό κώδικα εταιρειών και ενώσεων, οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατυπώσεις συμμετοχής στη συνέλευση μπορούν να υποβάλουν έγγραφα ερωτήματα από τη δημοσίευση της εν λόγω πρόσκλησης. Τα ερωτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στην εταιρεία μέσω επιστολής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (administration@ cenergyholdings.com) έως την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here