Η Δράση αφορά στη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό την υλοποίηση επενδυτικών έργων που υποβλήθηκαν στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022.Η Attica Bank συμμετέχει δυναμικά στα προγράμματα της HDB, στηρίζοντας την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε κεφάλαια για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Η χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου DeLFI GF αφορά στη χορήγηση νέων εγγυημένων δανείων, ύψους από €50.000 μέχρι €10.000.000, σε ελληνικές βιώσιμες ΜμΕ για την υλοποίηση των εγκεκριμένων/ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς του ν.4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη».

Τα δάνεια θα χορηγούνται σε νεοσύστατες και υφιστάμενες ΜμΕ με σκοπό:

i) τη χρηματοδότηση μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής του ενταγμένου επενδυτικού πλάνου στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, με τη χορήγηση μεσο-μακροπρόθεσμου δανείου, ή/και

ii) τη χρηματοδότηση του μέρους της επιχορήγησης, με τη χορήγηση βραχυπρόθεσμου δανείου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Attica Bank χρηματοδοτεί επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού ή/και μισθολογικές δαπάνες για την κάλυψη νέων θέσεων εργασίας. Το ποσό του δανείου είναι εγγυημένο κατά 80%, με μειωμένο κόστος χρηματοδότησης και εξασφαλίσεις και η διάρκεια διαμορφώνεται από 3-10 έτη για τα επενδυτικά δάνεια και από 1-5 έτη για τα δάνεια βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, με 36 μήνες περίοδο χάριτος.

Η χρηματοδότηση παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας με την επωνυμία «Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF)».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here