Όπως ακριβώς είχε δεσμευτεί στη διοίκηση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) αλλά και στο επενδυτικό κοινό, η διοίκηση Χρήστου Μεγάλου στην Τρ. Πειραιώς ολοκλήρωσε το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Ομίλου και μείωσε τα σταθμισμένα στοιχεία του Ενεργητικού κατά 3,6 δις Ευρώ.

Σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης της θυγατρικής στη Βουλγαρία, Piraeus Bank Bulgaria, στη Eurobank Bulgaria έναντι 75 εκατ. Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστο Μεγάλου, η συναλλαγή έχει θετική επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής για ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και επανεστίαση στις κύριες τραπεζικές δραστηριότητες.

Μόνον η συναλλαγή στη Βουλγαρία, αυξάνει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 (CET-1) της Τράπεζας Πειραιώς κατά 22 μονάδες βάσης.

Από τις αρχές του 2018, μέχρι σήμερα, η Τράπεζα Πειραιώς κατάφερε να πουλήσει και να βελτιώσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση:

– Τη θυγατρική Avis Leasing

– Τη θυγατρική στη Σερβία Piraeus Bank Belgrade

– Τη θυγατρική στη Ρουμανία Piraeus Bank Romania

– Το χαρτοφυλάκιο  μη εξυπηρετούμενων δανείων με εξασφαλίσεις Amoeba

– Το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων χωρίς εξασφαλίσεις Arctos

– Τη θυγατρική στην Αλβανία Tirana Bank

– Το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων Nemo.

Με την ανακοίνωση της υπογραφής της συμφωνίας με τον εξειδικευμένο Σουηδικό Οργανισμό Intrum για τη διαχείριση του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της, ύψους 27 δισ. ευρώ και την έκδοση του ομολόγου Tier II για την ενίσχυση των εποπτικών της κεφαλαίων, η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε, όλες τις δεσμεύσεις του σχεδίου αναδιάρθρωσης της, όπως συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here