Πορεία αντίθετη σε σχέση με την συνολική αγορά αλλαντικών παρουσίασε η Νίκας κατά το α’ εξάμηνο του έτους, καταγράφοντας μείωση πωλήσεων και ζημιές.

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας, το πρώτο εξάμηνο του 2018 η αγορά αλλαντικών χαρακτηρίστηκε από αύξηση 4,8% όσον αφορά στους όγκους πωλήσεων και αύξηση κατά 3,8% όσον αφορά στις αξίες σε σχέση με τα μεγέθη της προηγούμενης συγκριτικής περιόδου.

Το συγκεκριμένο διάστημα ο κύκλος εργασιών του ομίλου Νίκας εμφανίζεται μειωμένος κατά 4,1% σε σχέση με αυτόν της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και διαμορφώθηκε σε €19,293χιλ.

Το EBITDA από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε ζημίες €1.710 χιλ. και είναι μειωμένο κατά €1.620 χιλ. σε σχέση με αυτό της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, μείωση που αποδίδεται κυρίως στα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα αναδιοργάνωσης του δικτύου πωλήσεων και διανομής, ύψους €1.139 χιλ. και στην αυξημένη επένδυση στην διαφήμιση.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες €3.376 χιλ. έναντι ζημιών €2.093 χιλ κατά την προηγούμενη περίοδο, μετά την αφαίρεση των εκτάκτων εσόδων από την διαγραφή δανείων και τόκων ύψους €22.992 χιλ, που λογίστηκαν στο α’ εξάμηνο 2017.

Εφέτος, η διοίκηση της Νίκας, υπό τον κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο, προχώρησε σε αναδιοργάνωση του δικτύου διανομής το οποίο είχε αντίκτυπο στα αποτελέσματα του ομίλου και της εταιρείας καθώς επιβαρύνθηκαν με κόστος ύψους περίπου € 1,14 εκατ. Το εν λόγο κόστος περιελάμβανε κυρίως καταστροφές αποθεμάτων και αποζημιώσεις προσωπικού.

Η διοίκηση εκτιμά ότι τα οφέλη της αναδιοργάνωσης του δικτύου διανομής θα είναι ορατά άμεσα και προσδοκά τόσο στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων όσο και στην εξοικονόμησης του κόστους διανομής.

Σε ό,τι αφορά την στρατηγική της Π.Γ.Νίκας κατά το επόμενο διάστημα, παραμένει σταθερή και στοχεύει:

  • Στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων, επενδύοντας σε νέες καινοτόμες κατηγορίες,
  • Στην ενίσχυση της διανομής στη μικρή λιανική, καθώς και στο κανάλι των επαγγελματικών πωλήσεων στην Ελλάδα,
  • Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω της παρουσίας των προϊόντων της σε αγορές εκτός Ελλάδας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here