Καίρια και διαχρονικά ήταν ζητήματα τέθηκαν στην επίσκεψη εργασίας του ΣΕΒ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη όπου και αναδείχθηκαν τα προβλήματα γύρω από την ανάπτυξη στην Β. Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ο ΣΕΒ ανέδειξε την ανεπάρκεια των μεταφορικών δικτύων και την επίδρασή τους στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης, την ανάγκη της ενεργειακής και ψηφιακής αναβάθμισης της περιοχής, την προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού με σύγχρονες δεξιότητες στην περιοχή, την ανάγκη επενδυτικών και άλλων κινήτρων, αλλά και την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού και του λαθρεμπορίου.

Ειδικότερα, ο κ. Γιάννος Μητσός, Senior Advisor του ΣΕΒ, σημείωσε ότι το 62% της βιομηχανίας στην  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι δυναμικό και με προοπτική ανάπτυξης (βάσει εξειδικευμένης μελέτης του ΙΟΒΕ-ΕΜΠ για την περιοχή που παρέδωσε κατά τη διάρκεια της συνάντησης), κάτι που αντανακλάται και στις εξαγωγικές επιδόσεις όπου δυναμισμό και προοπτική επιδεικνύει πάνω από το 60% της βιομηχανίας.

Η πορεία αυτή πρέπει να ενδυναμωθεί και έθεσε στη διάθεση όλων τη σωρευμένη τεχνογνωσία του ΣΕΒ για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι μπορεί να υπάρχει παραγωγική συνεργασία μεταξύ όλων των πλευρών.

Παράλληλα,  ο ΣΕΒ συμμετείχε στο Thessaloniki Regional Forum,  για την ενίσχυση του ρόλου και των δυνατοτήτων της περιοχής εντός, και, του ευρύτερου ευρωπαϊκού πλαισίου.

Τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων σε υποδομές και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού ενόψει των μεγάλων προκλήσεων της προσαρμογής στην 4η βιομηχανική επανάσταση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιπλέον, αντιπροσωπεία του ΣΕΒ πραγματοποίησε επισκέψεις σε βιομηχανίες-μέλη του προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να εξειδικεύσουν προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Όπως επισημαίνεται: «H Μακεδονία και η Θράκη αποτελούν έναν οικονομικό χώρο με μεγάλη δυναμική, αλλά και μεγάλα περιθώρια ενίσχυσης μέσα από πολιτικές και συνεργασίες με άμεση επίδραση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής.

Ο ΣΕΒ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη περιοχή, συνδράμει συστηματικά τις ανάγκες των μελών του, μετέχει ενεργά στις διαδικασίες διαβουλεύσεων για την παραγωγή πολιτικής, συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και εισηγείται προτάσεις για την αναζωογόνηση της βιομηχανίας της περιφέρειας. Ο ΣΕΒ τονίζει, επίσης, την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων σε υποδομές και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ενόψει των μεγάλων προκλήσεων της προσαρμογής στην 4η βιομηχανική επανάσταση και τη βιώσιμη ανάπτυξη».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here