Ενδιαφέρον και αποκαλυπτικό των μελλοντικών εξελίξεων στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό σύστημα είναι το άρθρο του επικεφαλής του SSM Andrea Enria που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ.

Στο άρθρο του Ιταλού επόπτη επισημαίνεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ, ως απάντηση στην οικονομική αναταραχή που προκάλεσε ο CoViD-19, ανακοίνωσε πρωτοφανή μέτρα κεφαλαιακής στήριξης και εποπτική ευελιξία, μαζί με σύσταση προς τις τράπεζες για περιορισμό των μερισμάτων και των επαναγορών μετοχών.

 • Σε αντίθεση με τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, οι τράπεζες δεν αποτελούν αυτήν τη φορά την πηγή του προβλήματος.
  Πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε ότι μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης.”

Στόχος της Φρανκφούρτης είναι να επιτρέψει στις τράπεζες να συνεχίσουν να παρέχουν οικονομική στήριξη στα νοικοκυριά και στις βιώσιμες μικρές επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρείες που έχουν πληγεί σοβαρότερα από την κρίση.

 • Τα μέτρα της ΕΚΤ και του SSM πρέπει ωστόσο να συνδυαστούν με συγκεκριμένα νομισματικά και δημοσιονομικά μέτρα.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει παράσχει στις τράπεζες πρόσθετες πηγές φθηνής χρηματοδότησης που συμπληρώνονται από ένα έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού.

Ο SSM έχεi χαλαρώσει τους περιορισμούς που αφορούν το κεφάλαιο και τη ρευστότητα, ενισχύοντας σημαντικά την ικανότητα των τραπεζών να χορηγούν δάνεια και να απορροφούν τυχόν ζημίες χωρίς να ενεργοποιηθούν εποπτικά μέτρα.

 • Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας ως αρχής προληπτικής εποπτείας, ζητήσαμε επίσης από τις τράπεζες να μετριάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον φιλοκυκλικό χαρακτήρα στα μοντέλα που χρησιμοποιούν για τον σχηματισμό προβλέψεων έναντι επισφαλών δανείων, τα οποία εκπονούνται σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΠΧΑ 9).
  Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί η μεταβλητότητα στις αποτιμήσεις βάσει ΔΠΧΑ 9 στη διάρκεια της διαταραχής η οποία έχει σημαντικό αντίκτυπο στο κεφάλαιο των τραπεζών και στα αποτελέσματα χρήσης τους.”

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η επισήμανση του Ιταλού ότι

 • Οι τράπεζες και οι μέτοχοι τους πρέπει με τη σειρά τους να συνεισφέρουν σε αυτήν την κοινή προσπάθεια.
  Τα ίδια κεφάλαια είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο που επιτρέπει στις τράπεζες να αντεπεξέρχονται σε διαταραχές που εκδηλώνονται απροσδόκητα.”

Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ συνέστησε στις τράπεζες να μην προβούν σε διανομή μερισμάτων και σε επαναγορές μετοχών τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο του 2020. Αυτή η σύσταση ισχύει και για τα μερίσματα του 2019 που δεν έχουν ακόμη διανεμηθεί, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 30 δισεκ. ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία του SSM.

 • “Η Ευρώπη και οι πολίτες της αντιμετωπίζουν μια εξαιρετική πρόκληση. Μόνο αν ανταποκριθούμε σε αυτήν την πρόκληση θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας θα παραμείνει ισχυρός και θα μπορέσει να στηρίξει μια ταχεία ανάκαμψη των οικονομιών μας όταν αυτό το πρωτοφανές σοκ θα αποτελεί παρελθόν”

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here