Σχέδιο νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς έφερε στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το σχέδιο νόμου, ακολουθεί το γερμανικό μοντέλο και ομαδοποιεί μια πολυδιάσπαρτη νομοθεσία.

Στο εξής επιτρέπεται σε όλες τις νομικές μορφές εταιρειών να συγχωνεύονται, να διασπώνται και να μετατρέπονται σε άλλη νομική μορφή.

Οι αλλαγές είναι σημαντικές.

Το νέο πλαίσιο είναι δομημένο στη βάση των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2017/1132 και τον αντίστοιχο γερμανικό νόμο.

Οι εταιρικοί μετασχηματισμοί που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο είναι οι εξής:

α) Συγχώνευση, β) Διάσπαση, γ) Μετατροπή.

Πλέον είναι εφικτός οποιοσδήποτε μετασχηματισμός, από οποιαδήποτε εταιρεία.

Σε εταιρικό μετασχηματισμό μπορούν να μετάσχουν και εταιρείες που έχουν λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή των εταίρων τους, καθώς επίσης και εταιρείες που κηρύχθηκαν σε πτώχευση, εφόσον μετά την κήρυξη της πτώχευσης επικυρώθηκε τελεσίδικα το σχέδιο αναδιοργάνωσης ή εξοφλήθηκαν όλοι οι πτωχευτικοί πιστωτές, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α’ 153).

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here