Με μια πολύωρη τηλεδιάσκεψη ενημέρωσε χθες το βράδυ, η διοίκηση της Eurobank του αναλυτές για το χρονοδιάγραμμα του εταιρικού της μετασχηματισμού.

Μέχρι τα τέλη Μαίου, θα ολοκληρωθεί η απορρόφηση της Grivalia και θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.

Τον Ιούλιο προχωρά η πώληση των ομολόγων ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine note) της τιτλοποίησης «κόκκινων» στεγαστικών δανείων, ανεξόφλητου κεφαλαίου 2 δισ. (project Pillar).

Προηγουμένως μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα πρέπει να έχουν υποβληθεί και δεσμευτικές προσφορές για την πώληση της εξειδικευμένης Εταιρείας Διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων  FPS και την τιτλοποίηση καταγγελμένων και σε μεγάλη καθυστέρηση δανείων ονομαστικής αξίας 7 δισ. ευρώ (project Cairo).

Στο ίδιος χαρτοφυλάκιο θα προστεθούν ακόμη και εξυπηρετούμενα δάνεια 500 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία για την πώληση περίπου του 30% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης μαζί με το τουλάχιστον 70% της FPS αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2019.

Ο συνολικός εταιρικός μετασχηματισμός θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο. Η Eurobank θα μετατραπεί σε εταιρεία συμμετοχών και θα μεταβιβάσει το σύνολο, σχεδόν, του ενεργητικού και παθητικού της σε μια νέα τραπεζική θυγατρική (νέα Eurobank).

Από τη μεταβίβαση θα εξαιρεθούν οι δύο εταιρείες ειδικού σκοπού, που θα συσταθούν για τις τιτλοποιήσεις 2+7,5 δισ. ευρώ καθώς και οι ομολογίες πρώτης και ενδιάμεσης διαβάθμισης. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα ελέγχονται απευθείας από την εισηγμένη εταιρεία συμμετοχών, ενώ αργότερα κατά το 2020 οι τίτλοι ενδιάμεσης διαβάθμισης θα αποδοθούν στους μετόχους της Συμμετοχών.

Τα ομόλογα πρώτης διαβάθμισης (senior notes), που προβλέπεται να διακρατήσει ο όμιλος Eurobank θα είναι εκτιμώμενης ονομαστικής αξίας 500 εκατ. Ευρώ για την τιτλοποίηση των «κόκκινων» στεγαστικών και 2,0 δισ. ευρώ από την τιτλοποίηση καταγγελμένων και ενήμερων δανείων (project Cairo).

Ο νέος όμιλος θα κάνει χρήση κρατικής εγγύησης για τα ομόλογα πρώτης διαβάθμισης, εφόσον εγκριθεί και νομοθετηθεί ο προτεινόμενος μηχανισμός (Asset Protection Scheme APS), με την προυπόθεση ότι η προμήθεια που θα καταβάλλεται στο Δημόσιο, έναντι της εγγύησης, θα έχει ανεκτό κόστος. Ενδεχόμενη χρήση της κρατικής εγγύησης εκτιμάται ότι θα φέρει κεφαλαιακή ενίσχυση της τάξης των 75 μονάδων βάσης.

Η διοίκηση της τράπεζας σχολίασε θετικά την προώθηση των δύο σχεδίων συλλογικής υποβοήθησης των τραπεζών στην προσπάθειά τους να μειώσουν τα Κόκκινα Ανοίγματα (NPEs), σημειώνοντας ότι πρόκειται για χρήσιμα και συμπληρωματικά «εργαλεία» όπως το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος με την υψηλή συμμετοχή του αναβαλλόμενου φόρου στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών.

Με τις δύο τιτλοποιήσεις ονομαστικής αξίας 2+7,5 δισ. ευρώ και την από-ενοποίηση που θα επέλθει, εφόσον πωληθεί ικανός αριθμός ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes), τα κόκκινα δάνεια θα μειωθούν κατά 9 δις ευρώ φέτος, ενώ θα υπάρξει και οργανική μείωση των κόκκινων δανείων  κατά 1,1 δισ. ευρώ.

Ο στόχος που έχει τεθεί για το τέλος της φετινής χρονιάς είναι τα NPEs να υποχωρήσουν στα 6,6 δισ. ευρώ, ήτοι στο 16% των συνολικών χορηγήσεων, ενώ στο τέλος της τριετίας (2021) προβλέπεται να μειωθούν στα 3,5 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 8,8% των συνολικών χορηγήσεων.

Οι παραπάνω στόχοι θα περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο πλάνο τριετίας, που θα υποβληθεί στον SSM τον επόμενο μήνα. Το κόστος πιστωτικού κινδύνου φέτος αναμένεται να κινηθεί ελαφρώς χαμηλότερα από το περσινό.

Πέρσι η Eurobank πραγματοποίησε συνολικά 3.195 πλειστηριασμούς, με το ποσοστό επιτυχίας να διαμορφώνεται στο 45%. Από τα συνολικά 1.479 περιουσιακά στοιχεία, που άλλαξαν χέρια, το 86% αποκτήθηκε από την τράπεζα και το 14% από τρίτους.

Για τις καταθέσεις εκτιμήθηκε ότι θα αυξηθούν με ρυθμό αντίστοιχο του 2018, ενώ υπογραμμίστηκε ότι η τράπεζα εξάλειψε το δανεισμό από τον ELA στις 20 Φεβρουαρίου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here