Η εταιρεία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ανακοινώνει  ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20ής Μαΐου 2021, το μέρισμα για τη χρήση 2020 ανέρχεται σε 0,01 ευρώ ανά μετοχή, η δε παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων είναι 5%.

Από την παραπάνω διανομή μερίσματος εξαιρούνται οι Ίδιες Μετοχές που κατέχει η Εταιρεία (σύνολο 221.940 Ίδιες Μετοχές), συνεπώς το παραπάνω ποσό διανέμεται σε συνολικά 9.520.980 μετοχές (από 9.742.920 που είναι το σύνολο μετοχών της Εταιρείας).

Ως εκ τούτου, το μικτό ποσό μερίσματος διαμορφώνεται σε 0,0105031205 ευρώ ανά μετοχή.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,0099779645 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021 (record date).

Από την Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021, από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here