Τρία επενδυτικά σχήματα από τα τουλάχιστον 5  που κατ’ αρχήν είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον στο στάδιο των μη δεσμευτικών προσφορών, κατέθεσαν χθες δεσμευτικές επενδυτικές προτάσεις για να αποκτήσουν το χαρτοφυλάκιο Frontier της Εθνικής Τράπεζας. Oι προσφορές κατατέθηκαν με ειδικό κωδικό. Όταν λήξει η προθεσμία υποβολής (από τις 10 π.μ. έως τις 5 μ.μ.) θα ζητηθούν από τους ενδιαφερομένους οι κωδικοί και με τον τρόπο αυτό θα ανοίξουν ταυτόχρονα όλες οι προσφορές.

Το αργότερο σε 45 μέρες, η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας θα έχει ολοκληρώσει την συναλλαγή τιτλοποίησης του πακέτου “κόκκινων δανείων”  συνολικής αξίας 6 δισ. ευρώ.

Στη χθεσινή καταληκτική ημερομηνία, προσφορές κατέθεσαν:

  1. Το αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο Fortress με την Bain Capital και την doValue ως servicer που θα αναλάβει να διαχειριστεί αυτά τα δάνεια,
  2. Η σουηδική Intrum με την Intrum Hellas ως servicer και
  3. Το αμερικανικό fund Davidson Kempner από κοινού με την εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων, τη Cepal.

Στην αρχική φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με πληροφορίες συμμετείχαν επίσης η PIMCO και η Quant, η συμμετοχή της οποίας δεν επιβεβαιώνεται.

  • Το χαρτοφυλάκιο FRONTIER  περιλαμβάνει 200.000 δάνεια που προέρχονται από 90.000 πελάτες και το 90% αυτών των δανείων φέρει εξασφαλίσεις σε ακίνητα.

Με βάση τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου που αποτελεί την περίμετρο του Frontier:

  • το 77% είναι μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια,
  • το 18% επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια μικρών επιχειρήσεων
  •  μόλις το 5% είναι καταναλωτικά δάνεια.

Η Εθνική Τράπεζα έχει υποβάλει αίτημα για την παροχή εγγύησης από το Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Παροχής Εγγυήσεων “Ηρακλής” για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) συνολικής αξίας 3 δισ. ευρώ.

Το υπόλοιπο τμήμα της τιτλοποίησης θα αποτελέσουν οι τίτλοι μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here