Σε μετοχικές ανακατατάξεις οδηγεί η πρόσφατη απόφαση του Ομίλου doValue να ξεκινήσει αποκλειστικές συνομιλίες με τον τέταρτο σε μέγεθος servicer στην Ιταλία, την Gardant, για συγχώνευση.

Ειδικότερα, η υπό συζήτηση συμφωνία προβλέπει εξαγορά της Gardant σε μια συναλλαγή με μετρητά και με ανταλλαγή μετοχών (σε τιμή σημαντικά μεγαλύτερη από τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής της doValue), μέσω της οποίας η Elliott (που ελέγχει την Gardant) θα μπει στο μετοχικό κεφάλαιο της doValue με ποσοστό συμμετοχής περίπου 20%. Υπενθυμίζεται πως η doValue διαθέτει ήδη ισχυρή μετοχική βάση, με συμμετοχή κορυφαίων διεθνών επενδυτών (Fortress, Bain Capital) που ενισχύεται περαιτέρω με την προσθήκη της Elliott.

Η Elliott μέχρι σήμερα δεν είχε ενεργοποιηθεί έντονα στην ελληνική αγορά καθυστερούμενων δανείων επειδή δεν είχε στον έλεγχό της, ούτε συνδεόταν με κάποια εταιρία διαχείρισης δανείων στην Ελλάδα. Με τη στρατηγική συμμετοχή της στο doValue Group, ωστόσο, αποκτά τη δυνατότητα να προχωρήσει σε διεκδίκηση χαρτοφυλακίων – καθώς αυξάνεται και η δραστηριότητα στη δευτερογενή αγορά – και να εξελιχθεί σε σημαντικό διεθνή επενδυτή σε ελληνικά χαρτοφυλάκια.