Πρώτη φορά από την έναρξη του ανοδικού κύκλου από την ΕΚΤ πριν από περίπου ένα χρόνο μειώθηκε τον Ιούνιο η διαφορά (spread) επιτοκίου μεταξύ νέων δανείων και νέων καταθέσεων. 

Στις 5,51 εκατοστιαίες μονάδες έναντι 5,76 εκατοστιαίων μονάδων το Μάιο μειώθηκε τον Ιούνιο,  σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, η διαφορά επιτοκίου (spread) μεταξύ νέων δανείων και νέων καταθέσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη μείωση του περιθωρίου κέρδους έπειτα από ένα ανοδικό σερί που ξεκίνησε πέρυσι τον Ιούλιο, όταν και έγινε η πρώτη αύξηση επιτοκίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Σύμφωνα με την ΤτΕ, τον Ιούνιο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων αυξήθηκε στο 0,31%, ενώ των νέων δανείων μειώθηκε στο 5,82%. Ετσι, το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων περιορίστηκε, όπως προαναφέρθηκε στις 5,51 εκατοστιαίες μονάδες.

Αντίθετα, ανοδικά κινήθηκε το spread σε ότι αφορά υφιστάμενα δάνεια και καταθέσεις, όπου τα επιτόκια αυξήθηκαν στο 0,37% και στο 6,14% αντίστοιχα οδηγώντας το περιθώριο επιτοκίου στις 5,77 εκατοστιαίες μονάδες (από 5,59 τον Μάιο).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούλιο του 2022, οπότε η ΕΚΤ ξεκίνησε να ανεβάζει τα επιτόκια, το επιτοκιακό περιθώριο ήταν μόλις στο 3,69% για τα νέα δάνεια και καταθέσεις και στο 3,56% για τα υφιστάμενα.

Αναλυτικά:

Επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Νέες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,31%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,02%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,12%.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 1,42%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 18 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,28%.

Νέα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 22 μονάδες βάσης στο 5,82%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,87%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 24 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 12,58%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,03%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 6,50%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,68%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 36 μονάδες βάσης, τον Ιούνιο του 2023, και διαμορφώθηκε στο 5,63%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε κατά 64 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,49%.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 160 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,47%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 110 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,09% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 18 μονάδες βάσης στο 5,74%.

Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Υφιστάμενες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 0,37%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,36%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 22 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,20%.

Υφιστάμενα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων αυξήθηκε κατά 22 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,14%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,39%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,89%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 40 μονάδες βάσης στο 6,08%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,06%

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here