Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και των μετόχων της ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2023:

Ανακοίνωση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2022 καθώς και του σχετικού Δελτίου Τύπου στον ιστοχώρο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) μετά τη λήξη της συνεδρίασής του και στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr): Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023.

Δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2022 στον Τύπο: Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Παρασκευή 7 Απριλίου 2023

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος: Πέμπτη 20 Απριλίου 2023

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος (Record Date): Παρασκευή 21 Απριλίου 2023

Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος: Πέμπτη 27 Απριλίου 2023

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here