Το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων προσπαθεί να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον περιορισμένης ρευστότητας και υψηλού δανεισμού.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αξιολόγησης των εγχώριων επιχειρήσεων- Enterprice Rating System (ERS)- της Τράπεζας Πειραιώς, αφού εξετάστηκε δείγμα 8.419 επιχειρήσεων, εκ των οποίων το 97,1% είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή πραγματοποιούν ετήσιο κύκλο εργασιών έως και 50 εκατ. ευρώ, κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:

  1. Οι επιχειρήσεις που υπεραποδίδουν κατά μέσο όρο σε όρους ρευστότητας, αποδοτικότητας και φερεγγυότητας και κατατάσσονται στην υψηλότερη βαθμίδα («a») του ERS αποτελούν το 7,9% του δείγματος.
  2. Στην επόμενη βαθμίδα («b») με καλές επιδόσεις, αλλά λιγότερο ικανοποιητικές βρίσκεται το 35,5%.
  3. Οι επιχειρήσεις που υστερούν σημαντικά σε επιδόσεις και κατατάσσονται στην τρίτη βαθμίδα («c») αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος με 41,3%.
  4. Οι σημαντικά προβληματικές επιχειρήσεις που κατατάσσονται στην τελευταία βαθμίδα («d») αντιστοιχούν το 15,3% του δείγματος.

Το ποσοτικοποιημένο σύστημα ERS της Τρ. Πειραιώς επιτρέπει, μέσω της κατάταξης των επιχειρήσεων στις τέσσερις βαθμίδες, τον εντοπισμό των επιχειρήσεων που έχουν υγιή χρηματοοικονομική εικόνα, εκείνων που υστερούν σε επιδόσεις αλλά έχουν θετικό EBITDA και επομένως έχουν ελπίδες αναβίωσης μέσω προγράμματος αναδιάρθρωσης, καθώς και εκείνων που έχουν μείζονα χρηματοοικονομικά προβλήματα και ενδεχομένως θα χρειάζονταν εναλλακτικό χειρισμό.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here