Στο σημαντικό ρόλο των τραπεζών για την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πελατών τους σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Συνοχής και Διακυβέρνησης (ESG), αναφέρθηκε ο Θάνος Βλαχόπουλος, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής και Προϊόντων της Τράπεζας Πειραιώς, στο πλαίσιο του 15ο συνεδρίου Credit Risk Management που διοργάνωσε η ICAP CRIF.

Συμμετέχοντας σε συζήτηση με θέμα «Η Πρόκληση της Πρόσβασης σε Εταιρικές Πιστώσεις ESG», o κ. Βλαχόπουλος τόνισε οι τράπεζες, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις από την ανάγκη μετάβασης σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, αναλαμβάνουν σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις σε σχέση με το ESG. Η ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στην διαδικασία της αξιολόγησης των χρηματοδοτήσεων, δεν είναι καινούρια για τις τράπεζες, όμως η νέα ESG εποχή απαιτεί εμπλουτισμό του πλαισίου, αλλαγή στο πρίσμα της αξιολόγησης και ενσωμάτωση των νέων νομοθετικών απαιτήσεων, επισήμανε ο κ. Βλαχόπουλος και ανέφερε ότι η Τράπεζα Πειραιώς αναπτύσσει συνεχώς νέα εργαλεία και μεθόδους για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων των πελατών της και διαμορφώνει λύσεις, σε συνεργασία μαζί τους.

Ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς σημείωσε ότι η Τράπεζα εφαρμόζει από το 2017 το Σύστημα Περιβαλλοντικής & Κοινωνικής Διαχείρισης Κινδύνων χρηματοδοτήσεων (ESMS) για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων, οι οποίοι δύνανται να προκύψουν από την επιχειρηματική δραστηριότητα των πιστούχων της, ενώ αναφέρθηκε και στην εφαρμογή climabiz μέσω της οποίας η Τράπεζα πραγματοποιεί σε ετήσια βάση την οικονομική αποτίμηση του κλιματικού κινδύνου των επιχειρηματικών πιστούχων της. Επίσης, επισήμανε ότι η Τράπεζα Πειραιώς ήταν η πρώτη που εισήγαγε στην ελληνική αγορά τα Sustainability Linked Loans, ένα προϊόν που ανέπτυξε χωρίς εποπτική υποχρέωση με σκοπό να πριμοδοτήσει και να ενισχύσει ενεργά την περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθητοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Σε ερώτημα για το κατά πόσο οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες να συμμορφωθούν με τα κριτήρια ESG ο κ. Βλαχόπουλος απάντησε ότι «οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε διαφορετικό βαθμό ωριμότητας, ανάλογα με το μέγεθος τους και τον κλάδο που ανήκουν, σε σχέση με την κατανόηση και την υιοθέτηση των κριτηρίων στη λειτουργία τους και αυτό καταδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι τράπεζες στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πελατών τους σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Συνοχής και Διακυβέρνησης (ESG).

«Για να ανταποκριθούν», πρόσθεσε, «οι επιχειρήσεις στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να τεθούν νέοι στόχοι και στρατηγικές με προσανατολισμό που δεν θα περιορίζεται μόνο στο οικονομικό αποτέλεσμα αλλά θα επικεντρώνεται στο θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και στο περιβάλλον».

Κλείνοντας, ο κ. Βλαχόπουλος, ανέφερε για το Ταμείο Ανάκαμψης ότι αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τη χώρα, ενώ πρόσθεσε ότι και οι πρωτοβουλίες της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά στην χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here