Η Intelli ανακοινώνει την δυνατότητα εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων και την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών (αναγνωρισμένου ως Qualified Trust Service Provider QTSP), σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 27499 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ 3682/Β/10-8-2021. Η συνολική διαδικασία έχει ήδη πιστοποιηθεί από τον Αύγουστο του 2022 κατά την παραπάνω Υπουργική Απόφαση, που είναι προφανώς σύμφωνη με τον ευρωπαϊκό κανονισμό eIDAS.

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία επιτυγχάνεται με τη χρήση της εξαιρετικά επιτυχημένης υπηρεσίας idbox™ Digital Onboarding της Intelli που ήδη έχει μεγάλη απήχηση τόσο στην ευρύτερη περιοχή EMEA (Europe, Middle East, Africa) όσο βέβαια και στην Ελλάδα, με τα εξής στοιχεία, τα οποία δείχνουν την απήχηση της υπηρεσίας Digital OnBoarding στην Ελληνική αγορά:

  • Πάνω από 12Μ συναλλαγές τα τελευταία 3 έτη και πάνω από 5Μ συναλλαγές το τρέχον έτος
  • Πάνω από 25 μεγάλοι οργανισμοί χρησιμοποιούν την υπηρεσία από διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας ιδιωτικού τομέα (Χρηματοπιστωτικό, Τηλεπικοινωνιακό, Ενέργεια, Διαδικτυακά Παίγνια, κλπ)

Οι δύο τρόποι ταυτοποίησης που δύναται να χρησιμοποιηθούν για την εξ αποστάσεως έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού είναι:

  1. Μέσω τηλεδιάσκεψης (video conference with Agent) κατά την οποία πραγματοποιείται μια βίντεο κλήση σε πραγματικό χρόνο μεταξύ εξειδικευμένου και πιστοποιημένου εκπροσώπου της Intelli και του τελικού ταυτοποιούμενου μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού idbox™
  2. Μέσω πλήρους αυτοματοποιημένης ταυτοποίησης (Dynamic Selfie ή unattended Video) όπου η διαδικασία ολοκληρώνεται πλήρως ψηφιακά με αξιοποίηση τεχνολογιών AI, μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού idbox™

Η νέα υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας ή/και εξουσιοδοτήσεων επιτρέποντας την αδιάκοπη υπογραφή συμβάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών, προσυμφώνων, συμφωνιών, κλπ μεταξύ των συναλλασσόμενων μερών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here