H ανάγκη για επικοινωνία στις μέρες μας είναι πιο επιτακτική από ποτέ: Η διασύνδεση ανάμεσα σε ανθρώπους, εταιρείες, πολυεθνικές, ομίλους και οργανισμούς, από πόλη σε πόλη και από χώρα σε χώρα ήταν απαραίτητη σε κάθε μεγάλη πρόκληση που βίωσε η παγκόσμια κοινότητα.

Το ζήτημα της διασύνδεσης διαδραμάτισε και εξακολουθεί να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία του corporate environment και για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητα τα εργαλεία εκείνα που άρουν κάθε εμπόδιο στην επικοινωνία μεταξύ στελεχών, συνεργατών και πελατών.

Ένας από τους καλύτερους συμμάχους σε αυτό ταξίδι της επικοινωνίας είναι η εταιρεία TECHNOGRAFIA, που εδώ και δύο δεκαετίες πρωτοστατεί στο χώρο της μετάφρασης και της διερμηνείας. Με το εξειδικευμένο προσωπικό, τις κατάλληλες γνώσεις και την αξιοπιστία που τη διακατέχει, η TECHNOGRAFIA εξαλείφει το χάσμα των γλωσσικών διαφορών, λειτουργώντας ως μέσο διασύνδεσης ανθρώπων και επιχειρήσεων από διαφορετικές χώρες, κουλτούρες και πολιτισμούς. 

Το κλειδί της επιτυχίας της έγκειται στο γεγονός ότι προσφέρει real-time υπηρεσίες σε άμεση επαφή με τους πελάτες της, οι οποίοι συνεργάζονται απευθείας με τους καταρτισμένους μεταφραστές και τους διερμηνείς της εταιρείας. Έτσι, παρέχονται εξατομικευμένες λύσεις υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας, εύκολα, άμεσα και, κυρίως, αξιόπιστα.

Πρόσφατα, η TECHNOGRAFIA ανανέωσε την Πιστοποίηση ISO 17100:2015 Translation services — Requirements for translation services για τις μεταφραστικές της υπηρεσίες, γεγονός που αποτελεί εχέγγυο και απόδειξη της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλλουν οι άνθρωποί της να βελτιώνουν τις διεργασίες τους, παρέχοντας προστιθέμενη αξία στους πελάτες τους. Παράλληλα, αποδεικνύει έμπρακτα ότι συνάδει με τις αυστηρότατες διεθνείς προδιαγραφές για την παροχή των μεταφραστικών της υπηρεσιών. 

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Managing Director της TECHNOGRAFIA, κ. Ιωάννης Κασσιός: «Αποδεικνύουμε στην πράξη την προσήλωσή μας στην παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, έτσι ώστε οι πελάτες μας να υπερβαίνουν τα γλωσσικά εμπόδια στις επιχειρηματικές τους δράσεις και να επικοινωνούν με γλωσσική φυσικότητα στις αγορές που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν».

H πιστοποίηση

Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς Προτύπου Μεταφραστικών Υπηρεσιών ISO 17100:2015 Translation services — Requirements for translation services, η TECHNOGRAFIA εφαρμόζει και τηρεί απαιτητικές διεργασίες, τόσο κατά τη διεκπεραίωση και παράδοση των μεταφραστικών υπηρεσιών, όσο και κατά την αυστηρότατη επιλογή των συνεργατών της. Η εταιρεία εγγυάται αδιαμφισβήτητη μεταφραστική αρτιότητα, απόλυτη τήρηση των προδιαγραφών κάθε έργου, και, κατά συνέπεια, πλήρη ικανοποίηση των πελατών της.

Κάθε πιστοποιητικό ISO 17100:2015 Translation services — Requirements for translation services ισχύει για τρία χρόνια από την ημερομηνία της έκδοσής του, κατά τη διάρκεια των οποίων γίνονται ετήσιοι διεξοδικοί έλεγχοι που επαληθεύουν ότι η εταιρεία εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις του φορέα πιστοποίησης. Εάν χρησιμοποιείτε μεταφραστικές υπηρεσίες για την επιχείρησή σας, είναι σημαντικό να επιλέξετε μια πιστοποιημένη εταιρεία όπως η TECHNOGRAFIA, καθώς η αποδεδειγμένα διασφαλισμένη ποιότητα των γλωσσικών υπηρεσιών της εγγυάται όχι μόνο τη διασφάλιση της εταιρικής εικόνας σας αλλά και την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων σας.

 

Λίγα λόγια για την TECHNOGRAFIA

Η TECHNOGRAFIA είναι εταιρεία παροχής γλωσσικών υπηρεσιών, με γραφεία στη Λεμεσό και την Αθήνα. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2002 και έκτοτε αναπτύσσεται διαρκώς, προσφέροντας υπηρεσίες άριστης ποιότητας σε πελάτες υψηλού κύρους, οι οποίοι την εμπιστεύονται.

Οι άνθρωποί της, μια δυνατή ομάδα εσωτερικών μεταφραστών αλλά και ένα ευρύ δίκτυο επαγγελματιών που τους πλαισιώνουν, έχουν αποκτήσει έντονη διεθνή παρουσία, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του πελατολογίου της εταιρείας είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται πανευρωπαϊκά ή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η TECHNOGRAFIA παρέχει μεταξύ άλλων εύχρηστα εργαλεία στους πελάτες της, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις τους στη διαδρομή προς την επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων. Μεταφράζει χρηματοοικονομικά και νομικά κείμενα, ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό, τεχνικά εγχειρίδια, ηλεκτρονικά προϊόντα, εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες, λογισμικό, υλισμικό, εφαρμογές και ιστοσελίδες.

Μάθετε περισσότερα εδώ: https://technografia.com/