Σε όλες τις άλλες χώρες που -κατά τη διάρκεια της μεγάλης κρίσης που ξέσπασε το 2008–  υπήρξε κρατική παρέμβαση για την σωτηρία των τραπεζών, μετά από λίγα χρόνια, το Κράτος αποσύρθηκε πουλώντας τις μετοχές των τραπεζών, με κέρδη υπέρ των φορολογουμένων. 

Στην Ελλάδα, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δημιουργήθηκε για τον ίδιο ακριβώς λόγο, συνεχίζει να χάνει λεφτά.

Οι συσσωρευμένες ζημίες του ΤΧΣ έφτασαν ήδη τα 37 δισ Ευρώ. Το ΤΧΣ συμμετέχει στις 4 συστημικές τράπεζες της χώρας αλλά επιπλέον εισπράττει -ελάχιστα είναι αλήθεια- έσοδα από τις 12 τράπεζες που βρίσκονται σήμερα σε καθεστώς εκκαθάρισης

Το 2018, το ΤΧΣ  εισέπραξε 91 εκατ. Ευρώ από τις 12 υπό εκκαθάριση τράπεζες.Σε συνδυασμό με την υποχώρηση των κεφαλαιοποιήσεων και της εύλογης αξίας των ομολόγων CoCos το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας γράφει ζημιές  1,37 δισ. ευρώ. Tα περίφημα Cocos (Contingent Convertible Bonds) είναι ομόλογα τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές, αλλά σε μία προκαθορισμένη τιμή.Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018, οι συμμετοχές του Ταμείου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες αποτιμούνταν στο τέλος της περασμένης χρονιάς σε 717,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1,87 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017.

  • Η παραπάνω εικόνα έχει σήμερα αντιστραφεί καθώς οι μετοχές Εθνικής, Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank, τις οποίες κατέχει το Ταμείο, αποτιμούνται στα 1,61 δισ. ευρώ.

Κατά τη χρήση του 2018, πάντως, το ΤΧΣ έγραψε ζημιά 1,16 δισ. ευρώ από την αποτίμηση των παραπάνω συμμετοχών σε εύλογη αξία, μέσω αποτελεσμάτων, ενώ ζημιά 235,5 εκατ. ευρώ έγραψε από την αποτίμηση των CoCos της Πειραιώς.

Οι παραπάνω ζημιές, σε συνδυασμό με τα πενιχρά έσοδα από τις υπό εκκαθάριση τράπεζες, οδήγησαν σε ζημιές χρήσης 1,37 δισ. ευρώ.

  • Οι συσσωρευμένες ζημιές από την ίδρυσή του ως το τέλος του 2018 ανήλθαν στα 37 δισ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαιά του περιορίστηκαν στα 5,14 δισ. ευρώ.
  • Το ΤΧΣ διατηρεί απαίτηση 1,55 δισ. ευρώ από τις υπό εκκαθάριση τράπεζες, έχοντας εισπράξει μέχρι τώρα 747 εκατ. ευρώ και έχοντας διαγράψει απαιτήσεις 11,2 δισ. ευρώ.

Το 2018, το ΤΧΣ ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαμόρφωση της στρατηγικής αποεπένδυσης (exit strategy) των συμμετοχών του στις ελληνικές συστημικές τράπεζες, η οποία θέτει τους όρους και τη διαδικασία αποεπένδυσης αναφορικά με την επιστροφή των τραπεζών στον ιδιωτικό τομέα. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here