Στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εισηγμένης εταιρίας ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. της 26/6/2019, οι μέτοχοι σημαντικής μειοψηφίας (ποσοστό άνω του 45%) κα Ασημίνα Σπυροπούλου-Καρέλια και Ιωάννα Καρέλια, μειοψήφισαν κατά τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης (έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έγκριση διαχείρισης δ.σ. κα.) υποβάλλοντας κρίσιμες παρατηρήσεις επί των εισηγήσεων της Διοίκησης.

Επεσήμαναν ότι, μολονότι ο εταιρικός νόμος (Ν. 4548/2018) κατοχυρώνει δικαίωμα των μετόχων για παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών από τη Διοίκηση επί των θεμάτων της πρόσκλησης και επί των ουσιωδών εταιρικών υποθέσεων, ενώπιον της Τ.Γ.Σ., ωστόσο η Διοίκηση δεν ανταποκρίθηκε με πληρότητα σε αυτό το καθήκον λογοδοσίας. Οι ίδιες είχαν εγκαίρως ζητήσει εγγράφως απαραίτητες πληροφορίες και οικονομικά στοιχεία από το ΔΣ (επενδεδυμένα κεφάλαια και έξοδα διαχείρισης, έσοδα και αποτελέσματα με ποσότητες τιμές και ανά περιοχή δραστηριοποίησης της εταιρείας, τεκμηρίωση αποδοτικότητας θυγατρικών εταιριών, πληροφορίες αποθεμάτων σε ποσότητες και τιμές, δεδομένα ταμειακής διαχείρισης φόρων και συγκεκριμενοποίηση ύψους αναγκαίων διαθεσίμων-κεφαλαίου ασφαλείας κ.α.).

Ειδικότερα, αρνήθηκε ακόμη να προσδιορίσει το ύψος των απαιτούμενων ταμιακών διαθεσίμων για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, έστω προσεγγιστικά, απέφυγε να δώσει στοιχεία για τη διαχείριση των αποθεμάτων και για τον προσδιορισμό της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου, ώστε να γίνει αντιληπτό σε ποιο επίπεδο ευρίσκεται αυτή σήμερα, ούτε ανταποκρίθηκε στα ερωτήματα για τα πραγματικά αποθέματα, με διάκριση των φόρων κλπ.

Η άρνηση, μάλιστα, τοποθέτησης της Διοίκησης, ακόμη και ως προς το αν η Εταιρεία σχεδιάζει να ακολουθήσει τις τεχνολογικές καινοτομίες των ανταγωνιστών (προφανώς χωρίς εμπιστευτικότερες διευκρινίσεις), ή ως προς τα κριτήρια συσσώρευσης ή επένδυσης διαθεσίμων και αποθεμάτων, μολονότι είναι αλήθεια ότι εξελίσσεται στον κλάδο “γεωγραφική μετάλλαξη” των κυρίων αγορών προϊόντων καπνού, προκάλεσαν ανησυχία των μετόχων αυτών ως προς την πραγματική και αποτελεσματική μέριμνα της Διοίκησης για τη μεθοδική ή μη επιδίωξη της μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους και ως προς την ορθότητα της αξιοποίησης (αποδοτικότητα) ως σήμερα των κεφαλαίων των μετόχων.

Η ισχυρή κριτική τους καταγράφηκε ενώπιον της Γ.Σ. και οδήγησε στην καταψήφιση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης. Απομένει να φανεί εάν οι ίδιες μέτοχοι μειοψηφίας (με ή χωρίς άλλους επενδυτές) θα προχωρήσουν περαιτέρω τις αντιρρήσεις τους, και δικαστικώς, ζητώντας πρόσθετα μέτρα, όπως έχουν δικαίωμα, μεταξύ άλλων έλεγχο των πράξεων της διαχείρισης κλπ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here