Στη Ν.Ε.Α. (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου εισέρχεται η Contract AE. Η διαπραγμάτευση ξεκινά στις 4 Ιανουαρίου του 2022 και η εισαγωγή της έγινε με τη μέθοδο της ιδιωτικής τοποθέτησης.

Με έδρα την Καβάλα, έχοντας δεκαετίες πετυχημένης παρουσίας στον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, η Εταιρία σήμερα διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, με Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο την κα Ελένη Μπουτάκη, συνεπικουρούμενη από τον σύζυγό της και μεγαλομέτοχο Δημήτριο Μπουτάκη, με την ιδιότητα του Συμβούλου Διοίκησης και Γενικό Διευθυντή τον κ. Στάθη Μπουτάκη.

Μεταξύ άλλων, σήμερα η Contract διαθέτει: 

-δίκτυο αποκλειστικών συνεργατών Broker Insurance House που στεγάζονται στα 20 υποκαταστήματά της και λειτουργούν με φιλοσοφία Agency.

-Ευρύ Δίκτυο αποκλειστικών συνεργατών Franchiseσε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

-Δίκτυο ανεξάρτητων συνεργατών σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα.

παράλληλα: 

-τα στελέχη και οι συνεργάτες της Εταιρίας υπερβαίνουν τους 500 ανά την Ελλάδα,

-το χαρτοφυλάκιο της αποτελείται από 75.000 και πλέον πελάτες,

-αποτελεί το μεγαλύτερο συνεργάτη της Allianz στην Ελλάδα

Αναλυτικά η ανακοίνωση για την Εισαγωγή των Μετοχών της εταιρείας CONTRACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στη ΝΕΑ Αγορά του ΧΑΚ

“Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει την εισαγωγή των Μετοχών της εταιρείας Contract Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του Νόμου του ΧΑΚ στην Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του ΧΑΚ και την ταυτόχρονη εισαγωγή των μετοχών της στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του ΧΑΚ σύμφωνα με τα Άρθρα 10(1) και (3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου.

Η εισαγωγή γίνεται με τη μέθοδο της ιδιωτικής τοποθέτησης και ο Σύμβουλος Εισαγωγής της εταιρείας, είναι η εταιρεία Aeonic Securities CIF PLC

Ο εκδότης είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα και οι κύριες δραστηριότητες του είναι η Πρακτόρευση Ασφαλιστικών Εργασιών, σε συνεργασία με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Η διαπραγμάτευση των πιο πάνω αξιών θα ξεκινήσει την Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2022 και θα πραγματοποιείται σε Ευρώ (€). Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα αναλάβει την τήρηση του μητρώου των πιο πάνω τίτλων, στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ”

Aπό insuranceworld.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here