Υπογράφηκε σήμερα η συμφωνία για την πώληση της Alpha Bank Αλβανίας από την Alpha στην ουγγρική OTP, αντί 55 εκ. ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο 0,74% της λογιστικής αξίας της Alpha Bank Albania.

Ειδικότερα, η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι η ΑΔΣ σύναψε συμφωνία με την OTP Bank Plc (“OTP”) σχετικά με την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank Αλβανίας SHA (“ABA”) (η “Συναλλαγή”) από την OTP.

Το τίμημα έχει συμφωνηθεί στα Ευρώ 55 εκατομμύρια, το οποίο αντιστοιχεί σε 0.74x πολλαπλάσιο του P/BV. Η Συναλλαγή έχει θετική επίδραση στα κεφάλαια του Ομίλου και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη δέσμευση του Ομίλου να επικεντρωθεί στις βασικές αγορές δραστηριοποίησής του. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η οποία τελεί υπό τη αίρεση της πλήρωσης ορισμένων αναβλητικών αιρέσεων (συμπεριλαμβανομένης της λήψης εποπτικών εγκρίσεων κατά την κείμενη νομοθεσία), αναμένεται να λάβει χώρα εντός του 2022.

Η Συναλλαγή θα δημιουργήσει έναν ισχυρό τραπεζικό όμιλο με ηγετική θέση στην Αλβανία και με μερίδιο αγοράς περί το 11% βάσει ενεργητικού, συνεχίζοντας έτσι την επιτυχή παρουσία της Alpha Bank στην αλβανική αγορά και διασφαλίζοντας, επίσης, τα συμφέροντα της πελατειακής βάσης του Ομίλου που δραστηριοποιείται στην Αλβανία.

Η Rothschild & Co και η UniCredit Group ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Συναλλαγής, ενώ η White & Case LLP και η Kalo & Associates Law Firm ως νομικοί σύμβουλοι για το αγγλικό και αλβανικό δίκαιο αντιστοίχως.

 

Όμιλος OTP

Ο Όμιλος OTP είναι ένας από τους πιο σταθερούς χρηματοοικονομικά ομίλους στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με τη μητρική του Τράπεζα (OTP Bank plc.) να είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Βουδαπέστης. Με έδρα τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, ο Όμιλος της OTP παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε 11 χώρες, σε περισσότερους από 16 εκατομμύρια πελάτες, με ένα δίκτυο 1.500 καταστημάτων και πάνω από 37.500 εργαζόμενους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here