H κάλυψη των αναγκών του καταναλωτή, η κλιματική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση και οι δημογραφικές αλλαγές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις

«Στη δεκαετία που διανύουμε, όλα τα στελέχη κάθε οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου και του CFO, έχουν αναλάβει επιπρόσθετες αρμοδιότητες, οι οποίες συνδιαμορφώνουν τους στρατηγικούς πυλώνες της εταιρείας». Με αυτήν τη φράση, ο κ. Στέφανος Βερζοβίτης, γενικός διευθυντής Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Πίστης, περιγράφει τις μεγάλες μεταβολές που έχουν συντελεστεί στον πυρήνα των ασφαλιστικών οργανισμών, αλλάζοντας άρδην τη λειτουργία και τη σύστασή τους. Οι οικονομικοί διευθυντές δεν περιορίζονται σε καθήκοντα διεκπεραίωσης οικονομικής φύσεως, αλλά οι δραστηριότητές τους έχουν επεκταθεί σημαντικά, και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία και τη φύση της εκάστοτε εταιρείας.

iw? Ποιος είναι ο ρόλος του σύγχρονου CFO σε μια ασφαλιστική; Οι διευρυμένες αρμοδιότητές του επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις στρατηγικές μιας εταιρείας;

 απ. Χωρίς αμφιβολία, τη δεκαετία που διανύουμε, όλα τα στελέχη κάθε οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου και του CFO, έχουν αναλάβει επιπρόσθετες αρμοδιότητες, οι οποίες συνδιαμορφώνουν τους στρατηγικούς πυλώνες της εταιρείας αναφορικά με τα προϊόντα και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.

Δίπλα στα «παραδοσιακά» πεδία, όπως η φροντίδα στη βελτιστοποίηση της αύξησης της περιουσίας των μετόχων, σε συνδυασμό με τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον συντονισμό, τη δημιουργία και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του επιχειρηματικού πλάνου, τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των απασχολούμενων κεφαλαίων, την ορθή διαχείριση των επενδυμένων κεφαλαίων, τη βελτιστοποίηση και διασπορά των επενδύσεων και την επαρκή κερδοφορία, προστέθηκαν νέα. Κάποια από αυτά είναι η παραγωγικότητα, η φροντίδα για την άριστη «εμπειρία» του κάθε πελάτη, η εγγύτητα στην επικοινωνία με τους συνεργάτες και η μέτρηση της διατηρησιμότητας πελατών, εργαζομένων, μετόχων.

iw? Ποιο είναι, σύμφωνα με τη δική σας στρατηγική, το επιδιωκόμενο μοντέλο λειτουργίας της εταιρείας σας;

απ. Τα κύρια σημεία της στρατηγικής μας στη λειτουργία της εταιρείας μας είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και της έκτασης των προσφερόμενων υπηρεσιών στον πολίτη-πελάτη, η δημιουργία μιας κοινωνίας ευχαριστημένων ανθρώπων, των ανθρώπων της Ευρωπαϊκής Πίστης, η ικανοποίηση των οποίων θα πηγάζει από τη συμμετοχή τους στους μηχανισμούς των αποφάσεων και τα αποτελέσματα, η επιρροή και κατάκτηση καθημερινά μεγαλύτερου μέρους της αγοράς πελατών και της αγοράς εργασίας, με στόχο την κατάκτηση της κορυφαίας θέσης και, τέλος, η δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την ταχύτερη υλοποίηση των οικονομικών και διοικητικών φιλοδοξιών των στελεχών της εταιρείας.

iw? Σε ένα οικονομικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση πόσο εύκολα μπορεί να εξασφαλιστεί και πόσο σημαντική είναι για μια εταιρεία;

απ. Με τον σωστό σχεδιασμό και την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων, μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη για τον οργανισμό. Με τις νέες, σύγχρονες εφαρμογές διαχείρισης δεδομένων, σε συνεργασία με τα σωστά συστήματα ERP και τη χρήση νέων τεχνολογιών (blockchain), θα μπορέσουμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε μεγάλες βάσεις δεδομένων. Η σημαντικότητα είναι αδιαμφισβήτητη, στον βαθμό που αυτός που κατέχει τη γνώση και έχει τρόπο να τη δει από διαφορετικές οπτικές, δρα πρώτος, εξατομικεύοντας τα προϊόντα με βάση την καταναλωτική ομάδα στην οποία απευθύνεται όπως επίσης και τη γενιά που προσεγγίζει.

Ο συνδυασμός της τεχνητής νοημοσύνης με τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία των ανθρώπων μας είναι η μόνη ασφαλής «συνταγή» για την επιτυχία.

iw? Ψηφιακός μετασχηματισμός, data governance: Πώς βοηθά τους οικονομικούς διευθυντές ως εργαλείο η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών;

απ. Η χρήση των νέων τεχνολογιών οδηγεί στην ορθότερη κοστολόγηση, στην ευκολότερη παρακολούθηση της πορείας των στοιχείων του ισολογισμού και στην άμεση εμφάνιση των αποκλίσεων, με αποτέλεσμα τη γρήγορη αντίδραση, με διορθωτικές κινήσεις, όπου αυτή είναι επιβεβλημένη.

Η τεχνολογία επιτρέπει την ευκολότερη συνεργασία της ασφαλιστικής με αντασφαλιστές, παρόχους ηλεκτρονικών συστημάτων, τμήματα έρευνας πανεπιστημίων και την Πολιτεία.

Το αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ο έλεγχος των ασφαλιστικών κινδύνων, σταδιακά, να ενσωματώνεται σε έξυπνες συσκευές που παρακολουθούν πώς ταξιδεύουμε, πώς ζούμε και πώς δουλεύουμε. Με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνουμε, εύκολα οδηγούμαστε στην εξατομίκευση υπηρεσιών και προϊόντων.

Τέλος, η πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο μέσω νέων ψηφιακών εργαλείων μειώνει στο ελάχιστο τον κίνδυνο της απάτης και βελτιστοποιεί την αλυσίδα παροχής υπηρεσιών.

iw? Ποιες είναι οι κορυφαίες προκλήσεις με τις οποίες έρχεστε αντιμέτωποι και ποιες προτεραιότητες θέτετε για την εταιρεία;

απ. Πρώτη πρόκληση είναι η κάλυψη των αναγκών του καταναλωτή, οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές από γενιά σε γενιά. Οι babyboomers, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν λιγότερο το ίντερνετ, προτιμούν την αγορά μέσω προσωπικής και άμεσης επαφής με τον ασφαλιστή, δέχονται μηνύματα μέσω τηλεόρασης και e-mail και το τηλέφωνο είναι το αγαπημένο μέσο επικοινωνίας τους.

Στην αντίθετη όχθη, η γενιά Ζ είναι «κολλημένη» στο ίντερνετ, από το οποίο αγοράζει όλες τις υπηρεσίες που χρειάζεται, της αρέσει να βλέπει βίντεο και δέχεται μηνύματα μέσω των Instagram, Snapchat και Whisper.

Η δεύτερη πρόκληση αφορά στην κλιματική αλλαγή, η οποία, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αστικοποίηση, αλλάζει δραματικά τον χάρτη των προς κάλυψη κινδύνων και διαταράσσει έντονα τη διατροφική αλυσίδα.

Επιπρόσθετα, η παγκοσμιοποίηση και οι δημογραφικές αλλαγές, που λαμβάνουν χώρα σε όλο τον πλανήτη, μας επιβάλλουν να δούμε από τελείως διαφορετικό πρίσμα ζητήματα όπως η υγεία, η περίθαλψη και η συνταξιοδότηση.

Τέλος, η εξάπλωση του Διαδικτύου διευκολύνει τη συνδεσιμότητα εκατομμυρίων συσκευών και, ως αποτέλεσμα, τη σταδιακή εξατομίκευση της ασφαλιστικής κάλυψης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here