της Ελενας Ερμείδου

Την προσοχή των ασφαλιστικών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και συγκεκριμένα σε θέματα φερεγγυότητας ζήτησε ο Επικεφαλής Κινδύνων και Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην EIOPA κος Δημήτρης Ζαφείρης στο 20ο Συνέδριο της ΕΑΕE, δηλώνοντας κατά την ομιλία του χαρακτηριστικά ότι στους δείκτες SCR και MCR«η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το μέσο Ευρωπαϊκό όρο» και υπενθυμίζοντας ότι «τα μεταβατικά μέτρα είναι προσωρινά.

Η EIOPA, σύμφωνα με τον κον Ζαφείρη επαναξιολογεί τους κινδύνους των αγορών (μετοχές – ομόλογα), μελετά τους κινδύνους των αναδυομένων αγορών, εξετάζει τις αγορές ακινήτων, τους διαδικτυακούς κινδύνους και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Μιλώντας για τις νέες τάσεις τόνισε ότι υπάρχει η τάση προς επενδύσεις σε ομόλογα χαμηλής ποιότητας, η τάση για αύξηση στην μέση διάρκεια ομολόγων, μικρές αυξήσεις σε μη ρευστές επενδύσεις, η τάση προς μη παραδοσιακές για το κλάδο επενδύσεις, όπως επενδύσεις σε μεγάλα έργα υποδομών, δάνεια και ακίνητα.

Εχοντας αυτά τα δεδομένα, οι εποπτικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν μέτρα για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις, εποπτεία μη ρευστοποιημένων στοιχείων, μακροπροληπτικούς ελέγχους. με στόχο την βιώσιμη χρηματοδότηση.

Το κείμενο μελέτης της EIOPA για τις επενδύσεις θα βγει εν ευθέτω χρόνω προς διαβούλευση. Στόχος μεταξύ άλλων η συντονισμός ενεργειών μεταξύ εποπτείας και αγοράς.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here