Μέσα σ’ ένα χρόνο θα έχουν τελεσιδικήσει -επιτέλους- όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις του Νόμου Κατσέλη (ν.3869/2010) ώστε με -καθυστέρηση μιας ολόκληρης δεκαετίας- να ξεκαθαρίσει η εικόνα ανάμεσα στους “στρατηγικούς κακοπληρωτές” και τους αδύναμους δανειολήπτες.

Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή , το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την επίσπευση της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά του «νόμου Κατσέλη» ως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Το νομοσχέδιο αυτό  φέρει τίτλο

  • «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις»,

Αυτό σημαίνει:

1. Εκκαθάριση των πινακίων μέσω της υποχρεωτικής για τους ενδιαφερόμενους υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού της συζήτησης.

2. Καθιέρωση της υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και εξοικονόμηση δαπανών, με δυνατότητα ηλεκτρονικής διενέργειας των κοινοποιήσεων, που αφορούν στην επίσπευση της διαδικασίας, και λοιπών διαδικαστικών πράξεων.

3. Εφαρμογή του δικονομικού προτύπου της νέας τακτικής διαδικασίας του ν. 4335/2015 με την κάμψη της υποχρεωτικής προφορικότητας και την καθιέρωση της κατ’ εξαίρεση διαδικασίας εμμάρτυρης απόδειξης.

  • Το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπει την ενοποίηση της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος με την Εισαγγελία Εγκλημάτων Διαφθοράς.

Ακόμη, προτείνονται διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό του Κώδικα Δικηγόρων.

  • Σκοπός των ρυθμίσεων αυτών, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι η αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και η ρύθμιση ζητημάτων όπως ο τρόπος κτήσης της δικηγορικής ιδιότητας, η προσαρμογή των συλλογικών Οργάνων των Δικηγορικών Συλλόγων στη ψηφιακή εποχή, καθώς και ο εξορθολογισμός των πειθαρχικών κυρώσεων των δικηγόρων από τα αρμόδια όργανα των Δικηγορικών Συλλόγων.

Τέλος, εισάγονται ρυθμίσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών και την επίλυση υφιστάμενων δυσλειτουργιών στο σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here