Του Γιάννη Λεοντάρη

 

Σειρά συστάσεων προς τα κράτη – μέλη προκειμένου να επισπεύσουν τη διακυβέρνηση του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, τα κράτη – μέλη καλούνται να συντονίσουν την αντίδρασή τους σε περιστατικά που ενδέχεται να αυξήσουν τη διάδοση και την εξάπλωση παράνομου περιεχομένου, όπως το τρομοκρατικό περιεχόμενο, προτού αυτό γεννήσει σοβαρές απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας ή της δημόσιας υγείας.

Στόχος των εν λόγω συστάσεων είναι τα κράτη – μέλη να μπορούν να στηρίξουν την Επιτροπή ώστε οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης να συμμορφωθούν πλήρως με τον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες προτού λήξει η προθεσμία της υποχρέωσης των κρατών μελών να συνεισφέρουν στην επιβολή της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Εν μέσω μιας άνευ προηγουμένου περιόδου συγκρούσεων και αστάθειας που πλήττουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχικά με τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, και τώρα με τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την άμεση επιβολή του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Ο νόμος θεσπίζει ένα σύνολο κανόνων που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ασφαλούς, προβλέψιμου και αξιόπιστου διαδικτυακού περιβάλλοντος στην ΕΕ και στην αποτελεσματική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης.

 

Ανεξάρτητοι έλεγχοι

 

Επίσης, η Επιτροπή εξέδωσε κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό με κανόνες σχετικά με τους ανεξάρτητους ελέγχους για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών και των πολύ μεγάλων επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης με τον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ανεξάρτητοι ελεγκτές πρέπει να αξιολογούν, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, τη συμμόρφωση των πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών και μηχανών αναζήτησης με όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται σε αυτόν.

Στις εκθέσεις ελέγχου θα πρέπει να διατυπώνεται σαφής γνώμη σχετικά με τη συμμόρφωση της ελεγχόμενης υπηρεσίας με τον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός ορίζει τα βήματα που πρέπει να εφαρμόζουν οι καθορισμένες υπηρεσίες για την επαλήθευση των ικανοτήτων και της ανεξαρτησίας του ελεγκτή τους. Ορίζει επίσης τις βασικές αρχές που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι ελεγκτές κατά τη διενέργεια των ελέγχων.

 

Οι ελεγκτές θα χρησιμοποιούν υποδείγματα για την κατάρτιση των ανεξάρτητων ελέγχων, ενώ οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης θα χρησιμοποιούν υποδείγματα για την κατάρτιση των εκθέσεων εφαρμογής.

Τα υποχρεωτικά υποδείγματα θα διασφαλίζουν τη συγκρισιμότητα μεταξύ των εκθέσεων από διαφορετικές υπηρεσίες.

 

Οι έλεγχοι αποτελούν σημαντικό εργαλείο λογοδοσίας και αποτελούν μέρος των απαιτήσεων διαφάνειας του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Οι 19 πάροχοι υπηρεσιών που ορίστηκαν τον Απρίλιο του 2023

 

θα πρέπει να υποβληθούν στον πρώτο τους έλεγχο το αργότερο 16 μήνες μετά τον ορισμό τους, δηλαδή ως τα τέλη Αυγούστου 2024.

Οι πάροχοι θα πρέπει να διαβιβάζουν τις εκθέσεις ελέγχου στην Επιτροπή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασής τους και θα πρέπει επίσης να τις δημοσιεύουν το αργότερο εντός τριμήνου από την ολοκλήρωση της έκθεσης διενέργειας του ελέγχου.

 

Η Επιτροπή έχει διαβιβάσει τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι κανόνες θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός τριών μηνών εάν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις από τα άλλα θεσμικά όργανα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ