Σχέδιο κωδικοποιήσεων της φορολογικής νομοθεσίας, με στόχο την απλοποίηση διαδικασιών για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων στοχεύει να υλοποιήσει εντός του επόμενου εξαμήνου η γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, όπως ανέφερε η Γενική Γραμματέας Μαίρη Ψύλλα, συζητώντας με τον πρόεδρο της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Ιωάννη Σταυρόπουλο στην εναρκτήρια συνεδρία του 12ου Thessaloniki Tax Forum. 

«Στοχεύουμε σε κωδικοποιήσεις που θεωρούμε απαραίτητες. Οι κωδικοποιήσεις, οι οποίες βρίσκονται στο τραπέζι -προετοιμάζονται και είναι σε καλό στάδιο- είναι των έμμεσων φόρων, όπου εκεί θα σκεφτούμε και θα ίσως προχωρήσουμε στην τροποποίηση των διατάξεων περί τελών χαρτοσήμου, του φόρου προστιθέμενης αξίας -για άλλη μία φορά αλλά θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη γιατί προκύπτουν συνεχώς αλλαγές και καινούργιες διατάξεις κοινοτικές αλλά και εσωτερικές. Θα προχωρήσουμε επίσης στη φορολογία κεφαλαίου, η οποία έχει μια ενδιαφέρουσα ιδιαιτερότητα, μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα. Η κωδικοποίηση αφορά τα ακίνητα, γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και κωδικοποιήσεις των διατάξεων που αφορούν τα ακίνητα, όπως του ΕΝΦΙΑ, του φόρου μεταβίβασης και ό, τι άλλο υπάρχει σε σχέση με τα ακίνητα», επισήμανε η κ. Ψύλλα.

Πρόσθεσε ακόμη πως «ο ΚΕΔΕ έχει κωδικοποιηθεί, θα ολοκληρώσουμε τις κωδικοποιήσεις για τον τελωνειακό κώδικα και μαζί με τις άλλες δράσεις για τη φοροδιαφυγή θα ενισχύσουμε τις διατάξεις για τη λαθρεμπορία», εκτιμώντας ότι πριν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των κωδικοποιήσεων «γιατί αυτό θα τραβήξει τουλάχιστον ένα εξάμηνο», θα προχωρήσει η θέσπιση κινήτρων για τις συγχωνεύσεις και τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων.

«Βελτιστοποιούμε κάποιες διατάξεις προκειμένου να είναι πιο εύκολες στην εφαρμογή του νόμου οι συγχωνεύσεις στις μικρομεσαίες, θεσπίζονται νέα κίνητρα για μικρές επιχειρήσεις, που στοχεύουν στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, αυτός είναι ο στόχος», εξήγησε η κ. Ψύλλα, επισημαίνοντας ότι «η συζήτηση όλων των κατευθύνσεων γίνεται μέσα στο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων που έχουν στόχο την ψηφιοποίηση και απλοποίηση των συναλλαγών, προσπαθούμε, δηλαδή, να καθαρίσουμε το πλαίσιο για να είναι η φορολογική νομοθεσία εύχρηστη»

Σε ό,τι αφορά τη διεθνή φορολογία η γγ φορολογικής πολιτικής αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή οδηγία Faster, που αποσκοπεί στην απλούστευση της διαδικασίας μείωσης ή επιστροφής παρακρατούμενων φόρων σε μερίσματα και τόκους από εισηγμένους τίτλους. «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν υπό συζήτηση διάφορες οδηγίες και αυτή που έχει καταλήξει σε συναίνεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Ecofin είναι η faster, η οδηγία που απλοποιεί τις διαδικασίες για τον παρακρατούμενο φόρο στις κεφαλαιαγορές», σημείωσε, προσθέτοντας πως σε επίπεδο χάραξης φορολογικών πολιτικών κυριαρχεί το ζήτημα που έχει να κάνει με τη συμμόρφωση, καθώς «οι φορολογούμενοι συμμορφώνονται όταν αισθάνονται ότι ανήκουν σε ένα σύνολο που προσπαθεί και υπάρχει μία ανταποδοτικότητα». «Υπάρχει μία πολύ μεγάλη συζήτηση για τους φόρους συμπεριφοράς, οι οποίοι τείνουν να αντικαταστήσουν τους στενά συνδεόμενους με κέρδη φόρους εισοδήματος. Οι φόροι συμπεριφοράς έχουν να κάνουν με το ESG (περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση)», εξήγησε.

«Βλέπουμε την εξέλιξη της φορολογίας, από φορολογία της φορολογητέας ύλης που προσδιορίζεται επακριβώς, σε φορολογία που βασίζεται σε πολλές παραδοχές. Κι αυτό είναι αναπόφευκτο γιατί η αυτή η κατεύθυνση διευκολύνεται και από τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής μετάβασης», ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Σταυρόπουλος.

Το  12ο Thessaloniki  Tax Forum ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς του γενικού διευθυντή του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ηλία Σπιρτούνια ο οποίος αναφέρθηκε στη θεματική που επιλέχθηκε φέτος και αφορά τον αναπτυξιακό ρόλο της επίδρασης της τεχνολογίας στην φορολογία, καθώς και του προέδρου του ΕλληνοΑμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Νικόλαου Μπακατσέλου, ο οποίος τόνισε σχετικά πως «το μείζον ερώτημα είναι, αν γνωρίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις πώς να πορευτούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και αν έχουν πραγματική ψηφιακή στρατηγική».

«Πρόκειται για βαθειά αλλαγή νοοτροπίας, εξέλιξη κουλτούρας, ευρύτερο μετασχηματισμό και ενσωμάτωση της ψηφιακής έννοιας και το εγχείρημα θα έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας, αν προηγηθεί η υιοθέτηση νέων ορθών πρακτικών και εξωστρεφούς βιώσιμης επιχειρηματικής στρατηγικής και εκπαίδευσης του προσωπικού προσωπικού σε ένα πλαίσιο νέων δεξιοτήτων», εξήγησε.