Με τη West Network Invest S.R.L. συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις του ο ΟΤΕ, αναφορικά με την πιθανή πώληση της 100% θυγατρικής του Telekom Romania Mobile (TKRM) στη Ρουμανία. Εχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας και οι δύο εταιρείες βρίσκονται στη διαδικασία υποβολής αίτησης προς έγκριση στις αρμόδιες αρχές της Ρουμανίας.

Σημειώνεται ότι, η West Network Invest S.R.L., που συζητά με τον ΟΤΕ, είναι ένα μετοχικό σχήμα που ανήκει κατά πλειοψηφία στην Digi Romania S.A. και με μέτοχο μειοψηφίας τον όμιλο Clever Media.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα τον Μάιο ο CEO Μιχάλης Τσαμάζ, σχολιάζοντας τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΤΕ για το 2024, είχε αναφέρει με νόημα πως αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση με τη σχεδιαζόμενη πώληση της θυγατρικής στη Ρουμανία.

Η ανακοίνωση του ΟΤΕ:
Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 21.11.2023 ανακοίνωσης αναφορικά με την πιθανή πώληση της 100% θυγατρικής του Telekom Romania Mobile (“TKRM”), ανακοινώνει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται πλέον με νέο αγοραστή, τη West Network Invest S.R.L.

Η West Network Invest S.R.L. είναι ένα μετοχικό σχήμα που ανήκει κατά πλειοψηφία στην Digi Romania S.A. (“Digi”) και με μέτοχο μειοψηφίας τον όμιλο Clever Media. Η Digi ανήκει στον Όμιλο DIGI Communications, μια κορυφαία εταιρεία τηλεπικοινωνιών, με παρουσία στη Ρουμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και το Βέλγιο.

Τα μέρη έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας και είναι στη διαδικασία υποβολής αίτησης προς έγκριση στις αρμόδιες αρχές της Ρουμανίας.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στις συνήθεις διαδικασίες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης των απαραίτητων ελέγχων, των εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές καθώς και της υπογραφής των εγγράφων της συναλλαγής.

Σύμφωνα με το νόμο, η Εταιρεία θα προβεί άμεσα στις απαραίτητες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό, εάν και εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις