Οι τράπεζες της Ευρωζώνης έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 721 δισ. ευρώ. Αυτά τα “κόκκινα δάνεια” γεννήθηκαν κυρίως κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης της περιόδου 2008-2012.

Πρωταθλητές στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Ευρωζώνης είναι η Ιταλία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία.

Τα σχέδια του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της ΕΚΤ, να θεσπίσει κανόνες που θα επέβαλαν στις τράπεζες να σχηματίσουν προβλέψεις για τα δάνεια αυτά εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, προσέκρουσαν σε αντιδράσεις τραπεζιτών και βουλευτών, ακόμη και σε αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΕΚΤ. Μετά από μήνες καθυστερήσεων, οι επόπτες από τις 19 χώρες της Ευρωζώνης πλησιάζουν σε μία συμβιβαστική λύση, η οποία θα επέτρεπε στον SSM να διαφυλάξει το κύρος του και η οποία θα ήταν αποδεκτή από πιο αδύναμες χώρες.

H λύση αυτή θα μπορούσε να σημαίνει ότι θα δοθεί στις τράπεζες μία περίοδος ετών για να σχηματίσουν προβλέψεις για τα «κόκκινα» δάνεια, θεσπίζοντας παράλληλα εξαιρέσεις, για παράδειγμα για χώρες, όπως η Ιταλία, όπου το σύστημα απονομής δικαιοσύνης είναι αργό, καθιστώντας χρονοβόρα και επίπονη την ανάκτηση των ενέχυρων. Εναλλακτικά, οι επόπτες θα μπορούσαν να αφήσουν αυτή την χρονική προσέγγιση και να κατατάξουν τις τράπεζες και τα δάνεια σε ομάδες, ανάλογα με το ποσοστό του χαρτοφυλακίου τους που έχει πρόβλημα ή ανάλογα με το αν είναι εκτεθειμένες σε κλάδο με γνωστά προβλήματα, όπως αυτόν της ναυτιλίας.

«Πρέπει να βρουν μία ισορροπία μεταξύ μίας χρονικής και μίας κατά περίπτωση προσέγγισης», είπε μία από τις πηγές.

Μία απόφαση είναι πιθανή αυτό το καλοκαίρι, λένε οι πληροφορίες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here