Η INTRACOM HOLDINGS, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στα κεντρικά της Παιανίας, εξέλεξε το νέο 9μελές Δ.Σ..

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 21 μέτοχοι εκπροσωπούντες 27.284.600 συνολικά Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές επί συνόλου 76.000.000 Κοινών Ονομαστικών μετοχών, δηλ. το 35,90% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 587.848 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου αναστέλλονται.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 27.284.600
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 35,90%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 27.284.600
Αριθμός ψήφων Υπέρ : 26.809.654 (98,26%)
Αριθμός ψήφων Κατά : 474.946 (1,74%)
Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Δείτε επίσης: Tι περιμένει να ακούσει ο Σωκράτης Κόκκαλης

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως:

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ως ακολούθως:

1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης
2. Δημήτρης Χρ. Κλώνης
3. Κων/νος Σ. Κόκκαλης
4. Γεώργιος Αρ. Αννινος
5. Κων/νος Γ. Αντωνόπουλος
6. Πέτρος Κ. Σουρέτης
7. Ιωάννης-Μιχαήλ Π. Μαυροφρύδης
8. Ιωάννης Εμ. Καλλέργης
9. Ιωάννης Κ. Τσούμας

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής δηλ. έως τις 21.10.2025, η οποία παρατείνεται μετά τη λήξη της και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here