Η Premia Properties, σε όλο το εύρος των δράσεων και των πρωτοβουλιών που αναπτύσσει, φιλοδοξεί να λειτουργεί ως μια ηγέτιδα δύναμη στη χώρα μας στα πεδία της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Τα τελευταία χρόνια, έχει επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα σε όλους τους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης και του ESG, φιλοδοξώντας να συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια με σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, βασιζόμενη στις αρχές και στις αξίες που προσδιορίζουν την επιχειρηματική της πορεία.

Πολιτικές για τη βιωσιμότητα και την αειφορία

Στρατηγικός στόχος της Premia Properties είναι να βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών στον τομέα της βιωσιμότητας στην Ελλάδα τόσο ως εργοδότης όσο και ως επιχειρηματικός εταίρος και δημιουργός αξίας για τους μετόχους.

Ως μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ), η Premia ευθυγραμμίζει πλήρως το πνεύμα και τις δράσεις της με τις έννοιες της βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης, επιδιώκοντας η διαρκής πρόοδος και εξέλιξή της να συνοδεύεται από την παραγωγή οφέλους για την κοινωνία και την οικονομία.

Για την εκπλήρωση των στόχων της η εταιρεία εστιάζει σε έργα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, που προάγουν τη βιωσιμότητα, μέσα από ένα σύνολο ολοκληρωμένων KPIs. Από τη βιώσιμη εταιρική πολιτική που υπηρετεί πιστά ο οργανισμός ωφελούνται όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, από τους μετόχους, τους επενδυτές και τους μισθωτές μέχρι τους χρήστες των κτηρίων, τις τοπικές κοινότητες και τους εργαζομένους.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κάθε κτηρίου το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία αποτελεί κεντρική προτεραιότητα του σχεδιασμού της. Άλλωστε, μεταξύ των στρατηγικών επιδιώξεών της βρίσκεται η επίτευξη του «κύριου κλιματικού στόχου», ήτοι η μείωση κατά το ήμισυ των εκπομπών στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες έως το 2030, μέσω της χρήσης μεθοδολογιών υψηλών προδιαγραφών και καινοτόμων τεχνολογικών πρακτικών, καθώς και η επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών στο σύνολο της αλυσίδας αξίας της εταιρείας έως το 2045.

Ως αποτέλεσμα της δέσμευσης της εταιρείας και των στελεχών της, η Premia αναγνωρίστηκε για τις πρακτικές της, ξεχωρίζοντας ως 1 από τις 36 “Most Sustainable Companies in Greece” για το 2023, ούσα η μοναδική ΑΕΕΑΠ εταιρεία που βρέθηκε στη φετινή λίστα.
Παράλληλα, για το 2023 η Premia πέτυχε συμμόρφωση σε Χρυσό Επίπεδο με τις Βέλτιστες Πρακτικές Αειφορίας της EPRA (European Public Real Estate Association) και το Βραβείο της πλέον βελτιωμένης εταιρείας σε αυτόν τον τομέα.

Επιπρόσθετα, ύστερα από ετήσια αξιολόγηση των επιχειρηματικών της επιδόσεων, με βάση τα ESG κριτήρια (Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση), το 2022 η εταιρεία αναγνωρίστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως “European Sustainable Company”.
Τέλος, η Εταιρεία συμμετέχει στον Δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση με άξονες την ισότητα και τη συμπερίληψη

Πέρα από τη συγκροτημένη στρατηγική της όσον αφορά στην υλοποίηση περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών, η Premia Properties αναγνωρίζεται ως μία από τις εταιρείες που προάγουν την ισότητα και δημιουργούν ένα εργασιακό περιβάλλον όπου όλες και όλοι, ανεξαιρέτως, μπορούν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να ξεδιπλώσουν τα ταλέντα τους.

Ενδεικτική αυτού είναι η πιστοποίηση της εταιρείας ως Great Place ot Work επί 2 συνεχή έτη και η προσθήκη της εταιρείας στη Λίστα Best WorkplacesTM for Women Hellas 2023, μια σημαντική αναγνώριση των προσπαθειών της για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που διασφαλίζει την πλήρη ισότητα των φύλων σε όλα τα επίπεδα.

Το εταιρικό όραμα της Premia μέσα από τη ματιά των ανθρώπων της

Μιλώντας για την ευρύτερο χαρακτήρα της επιχειρηματικής και επενδυτικής πολιτικής της Premia Properties, ο Chief Operating Officer και Head of Assets Management της εταιρείας, κ. Γεώργιος Μπάκος, επεσήμανε τα εξής: «Η στρατηγική βιωσιμότητας της Premia Properties δίνει έμφαση στην υπεύθυνη λειτουργία, στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας καθώς και στη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής απόδοσης των περιουσιακών μας στοιχείων. Με γνώμονα αυτούς τους άξονες θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε και στο μέλλον, ενισχύοντας την πράσινη μετάβαση, προσφέροντας στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε και οικοδομώντας ένα υγιές και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους μας».

Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, η κ. Άννα Παρίση, Asset & Portfolio Manager, τονίζει το γεγονός ότι «η Premia Properties αξιοποιεί τους πόρους της με συγκροτημένο και οργανωμένο τρόπο, προχωρώντας σε επιλεγμένες συνεργασίες, οι οποίες οδηγούν σε πρωτοποριακές επενδυτικές κινήσεις, μετατρέποντας, συχνά, τις προκλήσεις σε επιχειρηματικές ευκαιρίες. Στο πλαίσιο της επίτευξης των απαιτητικών στόχων για την πράσινη μετάβαση και την επίτευξη μηδενικών εκπομπών CO2, η εταιρεία εξετάζει και υλοποιεί πλάνα αντικατάστασης των παραδοσιακών πηγών ενέργειας με εναλλακτικές λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ώστε να μετασχηματίσει ριζικά το χαρτοφυλάκιό της, μέσα από διάφορες συνεργασίες με προμηθευτές κι άλλους εμπλεκόμενους εταίρους».

Από την πλευρά της, η κ. Βιβή Βέργου, Υπεύθυνη Συντονισμού Επιχειρησιακής Λειτουργίας της εταιρείας, αναφερόμενη σε ζητήματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, υπογραμμίζει πως «η Premia Properties φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Ο οργανισμός έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ισχυρή και συμπαγή εταιρική ταυτότητα, δραστηριοποιούμενος σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων και πρωτοβουλιών, με όχημα το αξιακό πλαίσιο που διέπει την επιχειρηματική του φιλοσοφία».

Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι η Premia Properties φιλοδοξεί να αποτελεί παράδειγμα καινοτομίας, βιωσιμότητας και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Διαχρονικά αποδεικνύει με πράξεις την πρόθεσή της να λειτουργεί ως πρότυπο επιχείρησης, που μεριμνά για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Όλα αυτά τα χρόνια, το περιβάλλον, η κοινωνική επίδοση, η εταιρική διακυβέρνηση και η οικονομική ευθύνη βρίσκονται στον πυρήνα του ενδιαφέροντός της και του επιχειρηματικού της σχεδιασμού, ενώ ταυτόχρονα θέτει πολύ συγκεκριμένους στόχους, που μεταφράζονται σε αυστηρά KPIs και οριοθετούν το πλαίσιο της δράσης της.

Η Premia Properties, δηλαδή, εφαρμόζει ένα σύγχρονο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο της έχει δώσει τη δυνατότητα να ξεχωρίζει στον κλάδο της, εξελισσόμενη και αναπτυσσόμενη διαρκώς με ένα υψηλό αίσθημα περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης τόσο απέναντι στο οικοσύστημα που μας περιβάλλει όσο και απέναντι στις επόμενες γενιές.

Από το περιοδικό ΧΡΗΜΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ