Η ATTICA Βank προσφέρει τη δυνατότητα στους πελάτες της να επενδύσουν σε ένα νέο καταθετικό προϊόν προθεσμιακού χαρακτήρα σε δολάρια ΗΠΑ, με ιδιαίτερα ελκυστικό επιτόκιο, υψηλή απόδοση και διπλασιασμό των τόκων με τη διακράτηση του κεφαλαίου μέχρι τη λήξη της προθεσμιακής.

Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι τα 20.000 δολάρια και αφορά νέα κεφάλαια.

Η διάρκεια της κατάθεσης είναι τρίμηνη ή εξάμηνη, με το ονομαστικό ετήσιο μικτό επιτόκιο, σταθερό για όλη τη διάρκεια της προθεσμιακής, να είναι:

  • 1,45% για τρεις μήνες και
  • 1,50% για έξι μήνες.

Οι τόκοι αποδίδονται σε μηνιαία βάση, ενώ η τράπεζα προσφέρει καταβολή επιπλέον ποσού ίσου με το 100% του συνόλου των τόκων περιόδου της κατάθεσης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here