Κυρίως για την ανανέωση του στόλου αλλά και την κατασκευή του εκπαιδευτικού κέντρου και γραφείων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών θα διατεθούν τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Aegean, ύστερα από την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του ενημερωτικού της δελτίου για την έκδοση εταιρικού ομολόγου ύψους έως 200 εκατ. ευρώ. Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου.

Όπως επισημαίνεται στο ενημερωτικό, από τα συνολικά κεφάλαια που υπολογίζεται ότι θα αντληθούν σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης, οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως 3.851,3 χιλ. ευρώ με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της έκδοσης ήτοι ποσό έως 200 εκατ. ευρώ και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Τα συνολικά καθαρά κεφάλαια, θα χρησιμοποιηθούν από την εκδότρια ως ακολούθως:

  • (α) Ποσοστό 75% ήτοι ποσό έως 147,1 εκατ.  ευρώ περίπου, στο πλαίσιο της δεσμευτικής συμφωνίας με την Airbus που υπεγράφη την 22.06.2018, θα διατεθεί, από το πρώτο τρίμηνο του 2019 μέχρι και τελευταίο τρίμηνο του 2023, για τη χρηματοδότηση μέρους των προγραμματισμένων προκαταβολών, που θα καταβληθούν βάσει του συμφωνηθέντος προγράμματος απόκτησης 30 συνολικά αεροσκαφών (συμπεριλαμβανομένων και των κινητήρων) νέας γενιάς της οικογένειας Α320neo, δύο τύπων A320neo και Α321neo, με δικαίωμα προαίρεσης για 12 επιπλέον αεροσκάφη. Οι παραδόσεις των αεροσκαφών αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2020 και να ολοκληρωθούν το τελευταίο τρίμηνο του 2024, με προβλεπόμενες παραδόσεις δύο αεροσκαφών για το έτος 2020, οκτώ αεροσκαφών για το έτος 2022, δέκα αεροσκαφών για το έτος 2023 και δέκα αεροσκαφών για το έτος 2024.

Το δικαίωμα προαίρεσης για 12 επιπλέον αεροσκάφη προβλέπει παραδόσεις εντός των ετών 2024-2026, με σχετικές πρότερες γνωστοποιήσεις.

Το τίμημα των 30 αεροσκαφών της ως άνω αμετάκλητης παραγγελίας βασίζεται στον τιμοκατάλογο που έχει δημοσιεύσει η Airbus6 για την άτρακτο και τους κινητήρες (τιμές καταλόγου), μαζί με εκπτώσεις στις τιμές καταλόγου, που έχουν συμφωνηθεί με χωριστή συμφωνία των μερών.

Το ποσό αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με ρήτρα ετήσιας αναπροσαρμογής που έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει το τίμημα του κάθε αεροσκάφους δια της εφαρμογής ενός μαθηματικού τύπου, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις αναπροσαρμογές από μεταβολές στις κρατούσες οικονομικές συνθήκες. Η μέση τιμή καταλόγου έτους 2018 των αεροσκαφών A320neo ανέρχεται σε 110,6 εκατ. δολάρια και για αεροσκάφος τύπου A321neo σε 129,5 εκατ. δολαρίων. Στο πλαίσιο αυτό, το σύνολο της αξίας σε τιμές καταλόγου της επένδυσης για τα ως άνω αναφερόμενα 42 αεροσκάφη ανέρχεται σε περίπου 5 δισ. δολάρια. Εντούτοις, οι αεροπορικές εταιρείες συνήθως εξασφαλίζουν σημαντικές εκπτώσεις από τις τιμές καταλόγου, οι οποίες υπόκεινται σε αυστηρές ρήτρες εμπιστευτικότητας, εξαιτίας των οποίων η εταιρεία έχει ζητήσει και έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξαίρεση από την παράθεσή τους στο ενημερωτικό δελτίο.

  • (β) Ποσοστό 14% ήτοι ποσό έως €27,5 εκατ. περίπου θα διατεθεί, εντός της διετίας 2019-2020, για τη χρηματοδότηση μέρους της κατασκευής εκπαιδευτικού κέντρου και γραφείων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της εν λόγω επένδυσης εκτιμάται από 18 έως 24 μήνες, αρχής γενομένης από την 01.01.2019 και ειδικότερα αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης της εικοσαετούς επέκτασης της παραχώρησης του ΔΑΑ. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης, η σύμβαση της οποίας υπογράφηκε τον Οκτωβρίου του 2018, και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2019, οπότε και θα οριστικοποιηθεί ο προϋπολογισμός του έργου. Η εν λόγω επένδυση εκτιμάται ότι θα έχει συνολικό κόστος έως 30 εκατ. ευρώ περίπου, με το 50% να αφορά σε κατασκευαστικό κόστος και το υπόλοιπο 50%στην προμήθεια εξομοιωτών πτήσεων). Σημειώνεται ότι το εν λόγω κέντρο, έκτασης 12.000 τ.μ., θα παρέχει ειδικά διαμορφωμένους χώρους διδασκαλίας, αλλά και σύγχρονους ιδιόκτητους εξομοιωτές πτήσεων και θα καλύπτει πλέον στην Ελλάδα όλο τον κύκλο των αναγκών του πτητικού προσωπικού του Ομίλου (πιλότων και πληρωμάτων καμπίνας).
  • (γ) Ποσοστό 11% ήτοι ποσό έως €21,6 εκατ. περίπου θα χρησιμοποιηθεί, εντός του 2019, για την κάλυψη αναγκών του Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιστροφές κεφαλαίου και διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους της εταιρείας.

Εγγραφείτε δωρεάν στο καθημερινό newsletter του banks.com.gr

Δέχομαι να αποθηκευθεί το e-mail μου στο σύστημα αποστολής newsletter.
Δεν μοιραζόμαστε ή πουλάμε σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here