Είναι ομολογιούχοι και θέλουν να βάλουν νέο χρήμα ώστε η επένδυσή τους να αποδώσει. Συναντήθηκαν με τη διοίκηση της Folli Follie και κατέληξαν σε συμφωνία. Οι εκπρόσωποι των Oasis Management Company, Mercier Vanderlinden και Kyma Capital ελέγχουν την καταστατική πλειοψηφία των κατόχων ευρωομολόγων της Folli Follie Group.

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, έγιναν δεκτοί όλοι οι όροι που τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων επί του νέου term sheet, το οποίο θα περιληφθεί στο Σχέδιο Εξυγίανσης και στην Συμφωνία Αναδιάρθρωσης. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για την κατάθεση αίτησης υπαγωγής της εταιρείας σε διαδικασία εξυγίανσης βάσει του άρθρου 106β-δ του Πτωχευτικού Κώδικα, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του ελέγχου που πραγματοποιεί η PwC για και της έγκρισης της συμφωνίας από τη γενική συνέλευση των ομολογιούχων.

“Κλειδί” για τη συμφωνία, μεταξύ άλλων, αποτελεί η άρση της δέσμευσης των ακινήτων της Folli Follie, προκειμένου οι ομολογιούχοι πιστωτές να προσφέρουν τη χρηματοδότηση ύψους 41 εκατ. ευρώ για την οποία έχουν δεσμευτεί. Ως εξασφάλιση δίδονται τα επενδυτικά ακίνητα της εταιρείας (με αποτίμηση 72,95 εκατ. ευρώ την 1.11.2018) σε Άγιο Στέφανο Αττικής, Νέο Ψυχικό, Κορωπί, Σαντορίνη και Γλυφάδα καθώς και ορισμένες εταιρικές συμμετοχές.

H ανακοίνωση της Folli Follie:

  • Η εταιρεία με την επωνυμία “Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία” και τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (η “Εταιρεία”) παρέχει την ακόλουθη ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό. Κατά την σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την σύναψη επικαιροποιημένης προκαταρκτικής συμφωνίας (term sheet) με ομάδα ομολογιούχων αναφορικά με την προτεινόμενη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση του Ομίλου.
  •  Επί τη βάσει της εν λόγω συμφωνίας, η Εταιρεία θα απευθύνει πρόσκληση προς όλους τους ομολογιούχους δανειστές της για την παροχή συναίνεσης, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας από το απαιτούμενο κατά νόμον ποσοστό των πιστωτών της.
  • Η Εταιρεία θα επανέλθει με περαιτέρω ανακοινώσεις της προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με τις επόμενες ενέργειές της αναφορικά με την εν εξελίξει διαδικασία αναδιάρθρωσης.
  • Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κ. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων“.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here