Ο κ. Γεώργιος Σάμιος ορίστηκε νέος διευθύνων σύμβουλος της Folli Follie.

Ο κ. Σάμιος διαθέτει πολυετή εμπειρία και επιτυχημένη πορεία ως Οικονομικός Διευθυντής και στέλεχος πολυεθνικών και εισηγμένων εταιρειών.

Ο κ. Σάμιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Διαχείρισης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων από το Πανεπιστήμιο Nord XIII στο Παρίσι. Κατέχει επίσης πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, με εξειδίκευση στη Λογιστική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, δυνάμει της από 19-02-2020 προσωρινής διαταγής της κας Προέδρου Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εξεδόθη κατόπιν της από 14.2.2020 αίτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορίστηκε προσωρινή διοίκηση της εταιρείας, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συγκροτήθηκαν σήμερα σε σώμα ως εξής:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  του Ιωάννη – Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΛΑΧΗΣ του Ευστρατίου – Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΙΟΣ του Αναστασίου – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4. ZHANG του HAOLEI του Genzhu – Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΔΙΑΝΟΣ του Νικολάου – Μη εκτελεστικό Μέλος

6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑΣ του Νικολάου – Μη εκτελεστικό Μέλος

7. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ του Νικολάου – Μη εκτελεστικό Μέλος

8. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ του Παναγιώτη – Μη εκτελεστικό Μέλος

9. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ του Κωνσταντίνου – Μη εκτελεστικό Μέλος

10. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ του Νικολάου – Μη εκτελεστικό Μέλος

11. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ του Φραγκούλη – Μη εκτελεστικό Μέλος

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο ορίστηκε μέχρι την συζήτηση της από 14.2.2020 αίτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και υπό τον όρο συζήτησης αυτής (κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 6ης Απριλίου 2020), προκειμένου να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις της εταιρείας και τη διενέργεια των αναγκαίων διαχειριστικών πράξεων για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ενεργειών για την επίτευξη της εξυγίανσης της εταιρείας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here