Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (Σ.ΜΕ.ΧΑ.) κάλεσαν σε γεύμα τον Υφυπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για τα χρηματοπιστωτικά ζητήματα. Το κυρίως μενού περιελάμβανε τις διατάξεις του νομοσχεδίου για την Κεφαλαιαγορά και την εταιρική διακυβέρνηση, που θα φέρει πολλές ανατροπές στη λειτουργία της ίδιας της Επιτροπής αλλά και στη λειτουργία των εισηγμένων.

Λίγες μέρες νωρίτερα ο Σ.ΜΕ.ΧΑ είχε στείλει αναλυτική επιστολή στον Υφυπουργό με το σύνολο των αιτημάτων του κλάδου ώστε να ενισχυθεί η κεφαλαιαγορά και να αναδειχθεί το Χρηματιστήριο της Αθήνας ως παράγων χρηματοδότησης της οικονομίας.

Κεντρικοί στόχοι των παρεμβάσεων είναι:

  • η αύξηση των κινήτρων για επενδυτές και επιχειρήσεις
  • η ενίσχυση της διαφάνειας
  • η προσέλκυση μεγαλύτερων εταιρειών στο χρηματιστήριο.

Οι χρηματιστές επέμειναν σε μια  σειρά προτάσεων στην κατεύθυνση δημιουργίας περισσότερων εργασιών μέσω του χρηματιστηρίου (μερίδια των συνεταιριστικών τραπεζών, αξιοποίηση του χρηματιστηρίου για τις εκδόσεις του Ελληνικού Δημοσίου κλπ), αλλά και της παροχής φορολογικών κινήτρων.

Συζητήθηκαν επίσης θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης – με το υπουργείο Οικονομικών να κινείται στην κατεύθυνση υιοθέτησης αυστηρών κριτηρίων για την συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιριών, της ενίσχυσης του ρόλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και της ανάγκης για αποτελεσματικότερη λειτουργία των ορκωτών ελεγκτών.

Τέλος, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το rebranding και τους τρόπους ανάδειξης του ελληνικού χρηματιστηρίου ως σημαντικού περιφερειακού παράγοντα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here