Σε πλειοδοτικό διαγωνισμό για την πώληση ακινήτων έξι υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιριών προχωρά το Επικουρικό Κεφάλαιο. Ο διαγωνισμός αφορά 11 διαφορετικά ακίνητα. Αναλυτικά:

Σύμφωνα με τον Ν.4364/2016, την υπ’ αρ. 232/19-05-2017 Απόφαση της ΕΠΑΘ της Τ.τ.Ε. και τις διατάξεις των υπ’ αρ. πρωτ. 4605/26-03-2010, 15513/17-03-2010, 1051/07-08-2013, Κ3-6667/19-07- 2002, 5066/23-10-2009 και 682/21-04- 2011 εγγράφων της εκάστοτε εποπτικής αρχής, οι εκπροσωπούμενες από τους ασφαλιστικούς εκκαθαριστές, υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες με τις επωνυμίες:

– «COMMERCIAL VALUE »
– «ΑΣΠΙΣ ΑΕΓΑ»
– «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΑΕ»
– «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
– «ΕΟΣ ΑΕΑΖ»
– «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ»

Περισσότερα στο insuranceworld.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here