Αύξηση του όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 1,5%, αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά 2,6% αλλά και συμπίεση του περιθωρίου Μικτού Κέρδους παρουσίασε η εταιρεία Πλαστικά Θράκης κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2018. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις ιδιαίτερα υψηλές τιμές των α’ υλών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:

Η συνεχής αύξηση των τιμών των α’ υλών, η χρονική υστέρηση αλλά και η αδυναμία, σε ορισμένες περιπτώσεις, να περάσει το σύνολο της αύξησης, είχαν αρνητικό αντίκτυπο στο περιθώριο Μικτού Κέρδους. Ο αντίκτυπος αυτός ήταν ακόμα πιο έντονος στη θυγατρική της Σκωτίας όπου λόγω του BREXIT, η ισοτιμία Ευρώ/Στερλίνας οδήγησε σε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στην τιμή των πρώτων υλών, την οποία δεν ήταν δυνατόν να μετακυλίσει στις τιμές πώλησης.

Τέλος, οι θετικές συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν κυρίως από την άνοδο του δολαρίου έναντι του ευρώ είχαν θετική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν στα 8,65 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο καταγράφοντας άνοδο 2,1% σε ετήσια βάση. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε 2,6%, στα 249,5 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 30.09.2018 ανήλθε σε 148,8 εκ. ευρώ σε σχέση με 137,5 εκ. στις 31.12.2017 και ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός σε 75,5 εκ. σε σχέση με 57,8 εκ. ευρώ στις 31.12.2017.

Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,51 σε σχέση με 0,42 στις 31.12.2017.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here