Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ της εταιρίας “PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως εξής:

Χιντζίδης Αγ. Διονύσιος – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Τσαγκάρης Μιχ. Ανδρέας – Αντιπρόεδρος

Κιαγιάς Χαρ. Ανδρέας – Μέλος

Μέλης Νικ. Μιχάλης – Μέλος

Παπακωνσταντίνου Μιχ. Ελένη – Μέλος

Γκίνη Ιωαν. Μάνια – Μέλος

Κομονδούρος Παν. Μάρκος – Μέλος

Η θητεία των ως άνω μελών ισχύει για μία 5ετία ήτοι έως 08/09/2027, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, όπως ορίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 8ης Σεπτεμβρίου 2022.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here