Δημοσιεύτηκε η Πράξη Νομοθετική Περιεχομένου που θα δίνει την δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται– κατά κύριο λόγο σε αυτές που δραστηριοποιούνται στους κλάδους επισιτισμού, αθλητισμού και πολιτισμού – να κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής συμβάσεων και κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Με την ίδια ΠΝΠ θα δίνεται η δυνατότητα ένταξης στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» εργαζόμενων οι οποίοι προσλήφθηκαν εντός του καλοκαιριού, προκειμένου να μπορούν να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου επιχειρήσεις που προσέλαβαν προσωπικό, κυρίως εποχικό, από τον Ιούνιο έως και σήμερα.

Όπως ορίζεται στην ΠΝΠ «επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση της παρούσας, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2020».

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα ΣΥΝ-Εργασία ορίζεται ότι «ο μηχανισμός εφαρμόζεται σε εργαζόμενους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων της παρούσας για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here