Ο κ. Γεώργιος Nίκας υπέβαλε την περασμένη Παρασκευή την παραίτηση του από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της “ΝΙΚΑΣ” και μέλους αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Nίκας, όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, αποφάσισε τη μη αντικατάσταση του κου Γεωργίου Νίκα, ενώ τον ευχαρίστησε για τη συμμετοχή του στη Διοίκηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τριετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 3.7.2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002 ως εξής:

1)    Αλέξανδρος Βουσβούνης, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2)    Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
3)    Αγγελική Οικονόμου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4)    Γεώργιος Γιατράκος, Εκτελεστικό Μέλος
5)    Άρτεμις Ντούσια, Εκτελεστικό Μέλος
6)    Στυλιανός Αργυρός, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7)    Θεμιστοκλής Μακρής, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8)    Σωτήρης Σεϊμανίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9)    Νικόλαος Μαρκόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10)  Βασίλειος Κωνσταντινίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 3693/2008 παραμένει ως είχε δυνάμει της από 3.7.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας χορήγησε δικαιώματα υπογραφής αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων.

H NIKAΣ από το 2017 έχει εξαγοραστεί από την CHIPITA, συμφερόντων του κ. Θεοδωρόπουλου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here